VNS Sân bay Varanasi

Thông tin chuyến bay

08:20 → 10:05 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:45 → 10:50 2h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 11:40 2h 40phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
09:10 → 11:40 2h 30phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
09:45 → 11:45 2h 00phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
10:00 → 12:25 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:20 → 11:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
10:40 → 12:45 2h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
10:50 → 15:00 4h 10phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
10:50 → 12:40 1h 50phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
11:40 → 16:45 3h 35phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
INDIGO
12:10 → 13:35 1h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIR INDIA
14:50 → 17:15 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
15:10 → 17:35 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
15:20 → 16:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
15:20 → 20:10 4h 50phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
16:10 → 20:00 3h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 17:25 1h 15phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
16:50 → 18:30 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
17:05 → 19:50 4h 15phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR-INDIA EXPRESS
18:10 → 20:25 2h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
18:10 → 22:35 4h 25phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
18:30 → 20:05 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:20 → 21:10 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
19:30 → 20:50 1h 20phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:30 → 00:05 4h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:35 → 21:35 2h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR INDIA
19:45 → 22:05 2h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
19:45 → 00:15 4h 30phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
20:05 → 21:40 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 22:40 2h 10phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
20:50 → 22:35 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
21:05 → 22:35 1h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
21:15 → 22:50 1h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
SPICEJET
22:10 → 05:30 4h 50phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog