VNS Sân bay Varanasi

Thông tin chuyến bay

00:15 → 02:50 2h 35phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 09:25 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
08:10 → 09:35 1h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:15 → 10:30 2h 15phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
10:35 → 12:50 2h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:40 → 13:05 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
10:50 → 13:35 4h 15phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR-INDIA EXPRESS
10:50 → 12:20 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
11:30 → 13:40 2h 10phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
11:45 → 14:15 2h 30phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 15:05 2h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
13:15 → 15:30 2h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
13:25 → 15:40 2h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
13:35 → 15:55 2h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
14:45 → 17:10 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
14:50 → 15:50 1h 00phút
GAY Sân bay Gaya Gaya, Ấn Độ
INDIGO
15:10 → 16:45 1h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
15:20 → 16:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
15:45 → 19:50 4h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
15:45 → 17:15 1h 30phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
16:00 → 18:05 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
16:10 → 18:25 2h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
16:45 → 17:25 40phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
17:00 → 19:05 2h 05phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
18:10 → 20:20 2h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
18:10 → 00:40 6h 30phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
18:15 → 19:50 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
18:20 → 20:45 2h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
18:30 → 20:00 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 21:00 1h 50phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
SPICEJET
19:30 → 00:05 4h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:30 → 20:55 1h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:35 → 21:25 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
20:00 → 21:40 1h 40phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
20:20 → 21:40 1h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
20:40 → 22:30 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog