GOI Sân bay Goa

Thông tin chuyến bay

00:50 → 02:05 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
00:50 → 03:25 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
01:00 → 02:45 1h 45phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
INDIGO
01:15 → 03:40 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
02:05 → 03:10 1h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
02:05 → 05:35 3h 30phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
02:05 → 03:00 55phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
03:40 → 05:20 1h 40phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
03:40 → 05:30 4h 20phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
04:00 → 05:25 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
04:45 → 06:40 3h 25phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
04:55 → 06:35 3h 10phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
OMAN AIR
05:25 → 06:40 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
05:25 → 11:00 5h 35phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
SPICEJET
05:25 → 09:25 4h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
06:40 → 07:55 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
06:40 → 10:55 4h 15phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
06:55 → 08:30 1h 35phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
07:00 → 08:15 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
07:15 → 08:35 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
07:25 → 09:00 1h 35phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR INDIA
07:35 → 08:40 1h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
07:35 → 10:55 3h 20phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
INDIGO
07:45 → 09:00 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
07:45 → 12:25 4h 40phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
07:55 → 09:35 1h 40phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
SPICEJET
08:05 → 13:10 5h 05phút
ATQ Sân bay Quốc tế Amritsar Amritsar, Ấn Độ
INDIGO
08:05 → 09:25 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
08:05 → 14:30 6h 25phút
SXR Sân bay Quốc tế Srinagar Srinagar, Ấn Độ
INDIGO
08:20 → 10:55 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
12:55 → 14:45 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
TRUJET
13:00 → 18:25 5h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
13:00 → 14:45 1h 45phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
13:00 → 16:35 3h 35phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 14:25 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 19:20 6h 10phút
DED Sân bay Jolly Grant Dehradun, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 17:45 4h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
13:15 → 14:35 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
13:20 → 14:40 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
13:20 → 14:45 1h 25phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
13:30 → 14:55 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
13:40 → 15:25 1h 45phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
14:00 → 15:20 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
14:00 → 17:15 3h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
14:00 → 20:35 6h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
SPICEJET
14:00 → 14:55 55phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
14:05 → 16:45 2h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
14:10 → 16:40 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
14:30 → 19:50 5h 20phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
14:30 → 17:05 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
14:30 → 15:55 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
14:30 → 17:50 3h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
14:35 → 17:10 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
14:40 → 16:05 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
14:40 → 16:00 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
14:40 → 19:05 4h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
14:40 → 19:50 5h 10phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
15:05 → 17:45 2h 40phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
15:15 → 18:00 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
15:15 → 20:55 5h 40phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
15:20 → 17:50 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
15:25 → 17:10 1h 45phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
15:25 → 19:25 4h 00phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 19:20 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
17:00 → 18:45 1h 45phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
17:00 → 18:20 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
17:05 → 18:20 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
17:05 → 18:35 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
17:35 → 18:50 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
17:35 → 22:25 4h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
SPICEJET
17:35 → 20:15 2h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
17:50 → 20:35 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
17:55 → 19:15 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
18:05 → 19:30 1h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
18:15 → 19:40 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
18:30 → 20:10 1h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
18:30 → 19:45 1h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
18:40 → 20:05 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
18:50 → 21:30 2h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:55 → 21:55 3h 00phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
18:55 → 19:40 45phút
HBX Sân bay Hubli Hubli, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 20:20 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
19:15 → 21:00 1h 45phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
19:20 → 21:15 3h 25phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR INDIA
19:35 → 23:30 3h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:35 → 21:00 1h 25phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
INDIGO
20:05 → 21:35 1h 30phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
20:10 → 22:25 2h 15phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 22:25 1h 55phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
GO AIR
21:15 → 22:30 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
21:45 → 23:05 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
21:50 → 00:30 2h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
21:55 → 23:20 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
GO AIR
21:55 → 23:40 1h 45phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
22:00 → 00:45 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
22:35 → 23:50 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
22:55 → 00:20 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
23:05 → 01:40 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
23:05 → 00:20 1h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
23:10 → 00:30 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
23:25 → 00:40 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
23:30 → 00:50 1h 20phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
23:55 → 01:20 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
23:55 → 01:20 1h 25phút
CNN Sân bay Quốc tế Kannur Kannur, Ấn Độ
INDIGO
23:55 → 04:15 7h 50phút
TLV Sân bay Quốc tế Tel Aviv-Yafo Ben Gurion Tel Aviv-Yafo, Israel
ARKIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog