GOI สนามบินกัว

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:50 → 03:25 2ครั้ง 35นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
01:15 → 03:40 2ครั้ง 25นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIR INDIA
01:50 → 05:40 3ครั้ง 50นาที
JAI สนามบินนานาชาติชัยปุระ ชัยปุระ, อินเดีย
INDIGO
01:50 → 03:00 1ครั้ง 10นาที
PNQ สนามบินนานาชาติปูเน Pune, อินเดีย
INDIGO
02:10 → 03:55 1ครั้ง 45นาที
AMD สนามบินอัห์มดาบาด อาเมดาบัด, อินเดีย
INDIGO
02:20 → 03:35 1ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
INDIGO
03:50 → 05:20 4ครั้ง 00นาที
DOH สนามบินนานาชาติโดฮา โดฮา, กาตาร์
QATAR AIRWAYS
04:00 → 05:25 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
AIR INDIA
04:45 → 06:25 3ครั้ง 10นาที
SHJ สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ ชาร์จาห์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AIR ARABIA
05:25 → 11:10 5ครั้ง 45นาที
IXM สนามบินมารูไร Madurai, อินเดีย
SPICEJET
05:25 → 09:20 3ครั้ง 55นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
SPICEJET
05:25 → 06:40 1ครั้ง 15นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
SPICEJET
06:40 → 11:00 4ครั้ง 20นาที
IXC สนามบินนานาชาติจัณฑีครห์ Chandigarh, อินเดีย
GO AIR
06:40 → 08:00 1ครั้ง 20นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
GO AIR
06:45 → 08:25 1ครั้ง 40นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
INDIGO
06:45 → 10:20 3ครั้ง 35นาที
COK สนามบินนานาชาติโคจิ ชิ, อินเดีย
INDIGO
07:00 → 08:15 1ครั้ง 15นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
AIR INDIA
07:15 → 08:35 1ครั้ง 20นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
SPICEJET
07:25 → 09:00 1ครั้ง 35นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
AIR INDIA
07:35 → 08:50 1ครั้ง 15นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
INDIGO
07:35 → 10:45 3ครั้ง 10นาที
CJB สนามบินโคอิมบาโตร์ Coimbatore, อินเดีย
INDIGO
07:45 → 09:00 1ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
AIRASIA INDIA
07:55 → 09:40 1ครั้ง 45นาที
STV สนามบินซูรัต สุราษฏร์, อินเดีย
SPICEJET
08:15 → 12:55 4ครั้ง 40นาที
ATQ สนามบินนานาชาติอัมริตสา อัมริตซาร์, อินเดีย
INDIGO
08:15 → 14:30 6ครั้ง 15นาที
SXR สนามบินนานาชาติศรีนคร ศรีนาการ์, อินเดีย
INDIGO
08:15 → 09:25 1ครั้ง 10นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
INDIGO
08:20 → 11:05 2ครั้ง 45นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIRASIA INDIA
13:00 → 18:40 5ครั้ง 40นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
INDIGO
13:00 → 14:50 1ครั้ง 50นาที
IDR สนามบินเดวิ อะฮิยาไบ โฮลคา อินดอร์, อินเดีย
INDIGO
13:00 → 16:35 3ครั้ง 35นาที
RPR สนามบินไรปูร์ Raipur, อินเดีย
INDIGO
13:05 → 14:50 1ครั้ง 45นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
TRUJET
13:15 → 20:00 6ครั้ง 45นาที
IXR สนามบินเบอร์ซา มุนดะ จี, อินเดีย
INDIGO
13:15 → 17:30 4ครั้ง 15นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
13:15 → 14:40 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
INDIGO
13:15 → 14:40 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
GO AIR
13:20 → 14:45 1ครั้ง 25นาที
PNQ สนามบินนานาชาติปูเน Pune, อินเดีย
ALLIANCE AIR
13:20 → 16:55 3ครั้ง 35นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
ALLIANCE AIR
13:30 → 14:55 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
SPICEJET
13:35 → 15:25 1ครั้ง 50นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
SPICEJET
13:50 → 15:05 1ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
GO AIR
14:00 → 17:15 3ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
SPICEJET
14:00 → 20:40 6ครั้ง 40นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
SPICEJET
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
PNQ สนามบินนานาชาติปูเน Pune, อินเดีย
SPICEJET
14:10 → 16:35 2ครั้ง 25นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIR INDIA
14:10 → 16:50 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
14:25 → 17:05 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
VISTARA
14:30 → 16:00 1ครั้ง 30นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
INDIGO
14:30 → 19:55 5ครั้ง 25นาที
GAU สนามบินนานาชาติกูวาฮาติ กูวาฮาติ, อินเดีย
INDIGO
14:35 → 17:15 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
SPICEJET
14:45 → 18:00 3ครั้ง 15นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
INDIGO
14:45 → 16:00 1ครั้ง 15นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
INDIGO
14:45 → 19:50 5ครั้ง 05นาที
CJB สนามบินโคอิมบาโตร์ Coimbatore, อินเดีย
INDIGO
15:00 → 17:45 2ครั้ง 45นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIRASIA INDIA
15:20 → 18:00 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
15:25 → 17:05 1ครั้ง 40นาที
AMD สนามบินอัห์มดาบาด อาเมดาบัด, อินเดีย
INDIGO
15:25 → 19:25 4ครั้ง 00นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
16:35 → 19:20 2ครั้ง 45นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIRASIA INDIA
17:00 → 18:45 1ครั้ง 45นาที
AMD สนามบินอัห์มดาบาด อาเมดาบัด, อินเดีย
SPICEJET
17:05 → 18:20 1ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
AIRASIA INDIA
17:05 → 18:30 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
INDIGO
17:25 → 20:10 2ครั้ง 45นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
GO AIR
17:35 → 22:25 4ครั้ง 50นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
SPICEJET
17:35 → 18:55 1ครั้ง 20นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
SPICEJET
17:45 → 20:25 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
18:05 → 19:50 1ครั้ง 45นาที
STV สนามบินซูรัต สุราษฏร์, อินเดีย
SPICEJET
18:05 → 21:50 3ครั้ง 45นาที
JAI สนามบินนานาชาติชัยปุระ ชัยปุระ, อินเดีย
SPICEJET
18:05 → 19:35 1ครั้ง 30นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
INDIGO
18:20 → 19:50 1ครั้ง 30นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
GO AIR
18:25 → 19:40 1ครั้ง 15นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
AIRASIA INDIA
18:50 → 21:30 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
18:55 → 19:50 55นาที
HBX สนามบินฮับลี่ Hubli, อินเดีย
INDIGO
19:05 → 21:55 2ครั้ง 50นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIRASIA INDIA
19:15 → 21:20 3ครั้ง 35นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AIR INDIA
19:15 → 21:00 1ครั้ง 45นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
SPICEJET
19:40 → 21:00 1ครั้ง 20นาที
STV สนามบินซูรัต สุราษฏร์, อินเดีย
INDIGO
20:05 → 21:30 1ครั้ง 25นาที
IDR สนามบินเดวิ อะฮิยาไบ โฮลคา อินดอร์, อินเดีย
AIRASIA INDIA
20:15 → 21:25 1ครั้ง 10นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
INDIGO
20:30 → 22:05 1ครั้ง 35นาที
AMD สนามบินอัห์มดาบาด อาเมดาบัด, อินเดีย
GO AIR
21:05 → 23:25 2ครั้ง 20นาที
LKO สนามบินอเมาสิ ลัคเนา, อินเดีย
INDIGO
21:40 → 23:00 1ครั้ง 20นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
INDIGO
21:50 → 23:40 1ครั้ง 50นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
SPICEJET
22:00 → 00:40 2ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
22:05 → 23:25 1ครั้ง 20นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
AIRASIA INDIA
22:10 → 23:30 1ครั้ง 20นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
GO AIR
22:15 → 23:40 1ครั้ง 25นาที
CNN สนามบินนานาชาติแคนเนอร์ Kannur, อินเดีย
INDIGO
22:50 → 01:35 2ครั้ง 45นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIRASIA INDIA
23:10 → 00:25 1ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
INDIGO
23:10 → 00:35 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
AIR INDIA
23:15 → 00:35 1ครั้ง 20นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
INDIGO
23:40 → 01:10 1ครั้ง 30นาที
COK สนามบินนานาชาติโคจิ ชิ, อินเดีย
INDIGO
23:55 → 01:20 1ครั้ง 25นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
GO AIR

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog