BAH สนามบินนานาชาติบาห์เรน

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:40 → 06:05 3ครั้ง 25นาที
ISB สนามบินนานาชาติอิสลามาบาด กรุงอิสลามาบัด, ปากีสถาน
GULF AIR
00:40 → 06:00 3ครั้ง 20นาที
PEW สนามบินนานาชาติเปชวาร์ เพชาวาร์, ปากีสถาน
GULF AIR
00:55 → 05:35 2ครั้ง 40นาที
KHI สนามบินนานาชาติจินนาห์ การาจี, ปากีสถาน
GULF AIR
00:55 → 06:10 3ครั้ง 15นาที
LYP สนามบินนานาชาติไฟซาลาบัด Faisalabad, ปากีสถาน
GULF AIR
01:00 → 03:20 3ครั้ง 20นาที
KRT สนามบินนานาชาติคาร์ทูม ซูดาน, ซูดาน
GULF AIR
01:00 → 06:15 7ครั้ง 15นาที
LHR สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
BRITISH AIRWAYS
01:15 → 05:45 4ครั้ง 30นาที
IST สนามบินนานาชาติอิสตันบูล อาตาตูร์ก อิสตันบูล, ไก่งวง
TURKISH AIRLINES
01:30 → 06:45 6ครั้ง 15นาที
FRA สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต แฟรงค์เฟิร์ต, ประเทศเยอรมัน
GULF AIR
01:35 → 07:50 7ครั้ง 15นาที
CDG สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ปารีส, ฝรั่งเศส
GULF AIR
01:35 → 02:10 35นาที
DMM สนามบินนานาชาติคิงฟาห์ด Dammam, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
01:40 → 03:55 2ครั้ง 15นาที
JED สนามบินนานาชาติคิงอับดุลลาซิส เจดดาห์, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
01:45 → 03:55 1ครั้ง 10นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
01:45 → 02:50 1ครั้ง 05นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
GULF AIR
01:45 → 04:15 1ครั้ง 30นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
GULF AIR
01:55 → 04:05 1ครั้ง 10นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
02:10 → 06:55 6ครั้ง 45นาที
LHR สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
GULF AIR
02:15 → 06:25 4ครั้ง 10นาที
SAW สนามบินอิสตันลูล ซาบิฮา โกคเซน อิสตันบูล, ไก่งวง
PEGASUS AIRLINES
02:30 → 09:35 4ครั้ง 35นาที
TRV สนามบินนานาชาติธิรุวะนันทปุรัม Thiruvananthapuram, อินเดีย
GULF AIR
03:20 → 05:30 1ครั้ง 10นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ETIHAD AIRWAYS
03:30 → 07:40 4ครั้ง 10นาที
SAW สนามบินอิสตันลูล ซาบิฮา โกคเซน อิสตันบูล, ไก่งวง
TURKISH AIRLINES
03:35 → 06:00 1ครั้ง 25นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
EMIRATES
03:35 → 06:15 1ครั้ง 40นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
OMAN AIR
03:35 → 04:45 1ครั้ง 10นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
07:05 → 09:30 1ครั้ง 25นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
07:25 → 09:10 1ครั้ง 45นาที
NJF สนามบินนานาชาตินาจาฟ จาฟ, อิรัก
GULF AIR
08:15 → 10:25 1ครั้ง 10นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
FLYDUBAI
08:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
SHJ สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ ชาร์จาห์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AIR ARABIA
09:05 → 12:35 3ครั้ง 30นาที
LCA สนามบินลาร์นากา ลาร์นากา, ประเทศไซปรัส
GULF AIR
09:10 → 10:55 1ครั้ง 45นาที
NJF สนามบินนานาชาตินาจาฟ จาฟ, อิรัก
GULF AIR
09:20 → 11:50 2ครั้ง 30นาที
AMM สนามบินนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย อัมมาน, จอร์แดน
GULF AIR
09:25 → 14:05 2ครั้ง 40นาที
KHI สนามบินนานาชาติจินนาห์ การาจี, ปากีสถาน
GULF AIR
09:30 → 10:50 1ครั้ง 20นาที
ELQ สนามบินภูมิภาคคาสซิม Buraydah, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
09:30 → 13:50 4ครั้ง 20นาที
IST สนามบินนานาชาติอิสตันบูล อาตาตูร์ก อิสตันบูล, ไก่งวง
GULF AIR
09:40 → 11:50 1ครั้ง 10นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
09:40 → 13:05 3ครั้ง 25นาที
BEY สนามบินนานาชาติเบรุต เบรุต, เลบานอน
GULF AIR
09:40 → 10:45 1ครั้ง 05นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
GULF AIR
09:45 → 10:20 35นาที
DMM สนามบินนานาชาติคิงฟาห์ด Dammam, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
09:45 → 11:20 1ครั้ง 35นาที
NJF สนามบินนานาชาตินาจาฟ จาฟ, อิรัก
GULF AIR
09:45 → 10:55 1ครั้ง 10นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
09:55 → 12:05 1ครั้ง 10นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
10:15 → 12:20 3ครั้ง 05นาที
CAI สนามบินไคโร ไคโร, อียิปต์
GULF AIR
10:15 → 12:40 1ครั้ง 25นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
EMIRATES
10:15 → 12:30 2ครั้ง 15นาที
JED สนามบินนานาชาติคิงอับดุลลาซิส เจดดาห์, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
10:15 → 15:20 7ครั้ง 05นาที
LHR สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
GULF AIR
10:20 → 13:00 1ครั้ง 40นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
OMAN AIR
10:35 → 12:50 1ครั้ง 15นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ETIHAD AIRWAYS
10:35 → 12:20 1ครั้ง 45นาที
BGW สนามบินนานาชาติแบกแดด กรุงแบกแดด, อิรัก
GULF AIR
11:10 → 17:35 3ครั้ง 55นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
GULF AIR
11:15 → 12:30 1ครั้ง 15นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
KUWAITE AIRWAYS
11:25 → 16:55 3ครั้ง 30นาที
SKT สนามบินนานาชาติเซียลคอต กอต, ปากีสถาน
GULF AIR
12:45 → 14:30 1ครั้ง 45นาที
NJF สนามบินนานาชาตินาจาฟ จาฟ, อิรัก
GULF AIR
13:10 → 14:15 1ครั้ง 05นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
GULF AIR
13:20 → 20:10 4ครั้ง 20นาที
CCJ สนามบินนานาชาติโคชิโคด Kozhikode, อินเดีย
AIR-INDIA EXPRESS
13:20 → 20:55 5ครั้ง 05นาที
CMB สนามบินนานาชาติโคลัมโบ บันดารานาเยก โคลัมโบ, ศรีลังกา
GULF AIR
13:20 → 21:45 5ครั้ง 55นาที
COK สนามบินนานาชาติโคจิ ชิ, อินเดีย
AIR-INDIA EXPRESS
13:25 → 15:40 2ครั้ง 15นาที
JED สนามบินนานาชาติคิงอับดุลลาซิส เจดดาห์, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
13:40 → 16:00 1ครั้ง 20นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
13:40 → 05:10 10ครั้ง 30นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
13:45 → 16:10 1ครั้ง 25นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
13:50 → 15:00 1ครั้ง 10นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
14:25 → 21:05 4ครั้ง 10นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
GULF AIR
14:30 → 20:50 3ครั้ง 50นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
GULF AIR
14:30 → 16:15 1ครั้ง 45นาที
NJF สนามบินนานาชาตินาจาฟ จาฟ, อิรัก
GULF AIR
15:35 → 17:45 1ครั้ง 10นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
FLYDUBAI
15:40 → 18:10 1ครั้ง 30นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
GULF AIR
15:45 → 18:10 1ครั้ง 25นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
15:50 → 17:00 1ครั้ง 10นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
16:00 → 18:10 1ครั้ง 10นาที
SHJ สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ ชาร์จาห์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AIR ARABIA
16:15 → 18:15 2ครั้ง 00นาที
MED สนามบินเมดินาห์ Madinah, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
16:25 → 18:35 1ครั้ง 10นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
16:25 → 17:30 1ครั้ง 05นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
GULF AIR
16:25 → 19:05 1ครั้ง 40นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
OMAN AIR
16:50 → 18:00 1ครั้ง 10นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
JAZEERA AIRWAYS
17:00 → 19:20 3ครั้ง 20นาที
CAI สนามบินไคโร ไคโร, อียิปต์
GULF AIR
17:15 → 19:35 1ครั้ง 20นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ETIHAD AIRWAYS
17:45 → 18:20 35นาที
DMM สนามบินนานาชาติคิงฟาห์ด Dammam, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
17:50 → 20:00 1ครั้ง 10นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
EMIRATES
18:00 → 19:05 1ครั้ง 05นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
GULF AIR
18:00 → 19:10 1ครั้ง 10นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
SAUDI ARABIAN AIRLINES
18:05 → 20:15 1ครั้ง 10นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
18:05 → 20:20 2ครั้ง 15นาที
JED สนามบินนานาชาติคิงอับดุลลาซิส เจดดาห์, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
18:20 → 20:35 1ครั้ง 15นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
FLYDUBAI
18:25 → 19:40 1ครั้ง 15นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
KUWAITE AIRWAYS
18:30 → 21:00 2ครั้ง 30นาที
AMM สนามบินนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย อัมมาน, จอร์แดน
GULF AIR
18:40 → 20:50 1ครั้ง 10นาที
SHJ สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ ชาร์จาห์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AIR ARABIA
18:45 → 20:45 3ครั้ง 00นาที
CAI สนามบินไคโร ไคโร, อียิปต์
EGYPTAIR
18:45 → 21:00 2ครั้ง 15นาที
JED สนามบินนานาชาติคิงอับดุลลาซิส เจดดาห์, ซาอุดิอาราเบีย
SAUDI ARABIAN AIRLINES
19:20 → 20:30 1ครั้ง 10นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
19:50 → 21:35 1ครั้ง 45นาที
NJF สนามบินนานาชาตินาจาฟ จาฟ, อิรัก
GULF AIR
20:05 → 22:35 1ครั้ง 30นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
20:10 → 04:40 5ครั้ง 30นาที
DAC สนามบินนานาชาติชาห์จาลาล ธากา, บังคลาเทศ
GULF AIR
20:10 → 22:40 1ครั้ง 30นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
GULF AIR
20:15 → 02:50 4ครั้ง 05นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
GULF AIR
20:35 → 21:10 35นาที
DMM สนามบินนานาชาติคิงฟาห์ด Dammam, ซาอุดิอาราเบีย
GULF AIR
20:40 → 22:50 1ครั้ง 10นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GULF AIR
20:40 → 03:45 4ครั้ง 35นาที
COK สนามบินนานาชาติโคจิ ชิ, อินเดีย
GULF AIR
20:40 → 11:30 9ครั้ง 50นาที
MNL สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน มะนิลา, ฟิลิปปินส์
GULF AIR
20:45 → 21:50 1ครั้ง 05นาที
KWI สนามบินนานาชาติคูเวต คูเวต, คูเวต
GULF AIR
21:00 → 01:05 4ครั้ง 05นาที
IST สนามบินนานาชาติอิสตันบูล อาตาตูร์ก อิสตันบูล, ไก่งวง
GULF AIR
21:25 → 04:30 4ครั้ง 35นาที
CCJ สนามบินนานาชาติโคชิโคด Kozhikode, อินเดีย
GULF AIR
21:45 → 04:05 3ครั้ง 50นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
GULF AIR
21:45 → 00:25 1ครั้ง 40นาที
MCT สนามบินนานาชาติมัสกัต องุ่นหวานมัซคะท, โอมาน
OMAN AIR
22:00 → 05:10 4ครั้ง 40นาที
MAA สนามบินนานาชาติเจนไน เจนไน, อินเดีย
GULF AIR
22:20 → 09:30 7ครั้ง 10นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
GULF AIR
22:20 → 05:55 5ครั้ง 05นาที
CMB สนามบินนานาชาติโคลัมโบ บันดารานาเยก โคลัมโบ, ศรีลังกา
SRILANKAN AIRLINES
22:20 → 05:00 4ครั้ง 10นาที
HYD สนามบินนานาชาติราชีพ คานธี ไฮเดอรา, อินเดีย
GULF AIR
22:45 → 01:00 1ครั้ง 15นาที
AUH สนามบินนานาชาติอาบูดาบี อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ETIHAD AIRWAYS
22:45 → 04:55 3ครั้ง 40นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
GULF AIR
22:50 → 01:15 1ครั้ง 25นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
EMIRATES
23:00 → 05:00 3ครั้ง 30นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
AIR INDIA
23:10 → 03:10 4ครั้ง 00นาที
ADD สนามบินนานาชาติอาดดิสอาบาบา แอดดิสอาบาบา, สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
GULF AIR
23:50 → 07:15 8ครั้ง 25นาที
FRA สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต แฟรงค์เฟิร์ต, ประเทศเยอรมัน
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
23:50 → 01:05 1ครั้ง 15นาที
RUH สนามบินนานาชาติคิงคาลิด ริยาด, ซาอุดิอาราเบีย
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog