TRV Sân bay Quốc tế Thiruvananthapuram

Thông tin chuyến bay

00:25 → 07:05 4h 10phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
01:10 → 04:10 4h 30phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR-INDIA EXPRESS
01:15 → 03:55 4h 10phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INDIGO
03:05 → 06:10 5h 35phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
KUWAITE AIRWAYS
03:50 → 06:05 4h 45phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
04:15 → 06:55 4h 10phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
ETIHAD AIRWAYS
04:35 → 07:05 4h 00phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
04:50 → 07:20 4h 00phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
05:10 → 07:50 4h 10phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INTER SKY
05:30 → 07:40 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
06:00 → 08:20 4h 50phút
BAH Sân bay Quốc tế Bahrain Bahrain, Bahrain
GULF AIR
06:10 → 09:25 3h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
06:35 → 08:00 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
06:45 → 07:55 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
08:15 → 09:55 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
08:30 → 11:00 4h 00phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
AIR-INDIA EXPRESS
08:40 → 13:15 4h 35phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS
08:40 → 10:10 1h 30phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS
08:45 → 11:00 3h 45phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
OMAN AIR
08:45 → 10:55 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
10:10 → 11:20 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
VISTARA
10:20 → 11:20 1h 00phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
10:55 → 12:10 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
12:05 → 14:20 2h 15phút
CNN Sân bay Quốc tế Kannur Kannur, Ấn Độ
INDIGO
12:05 → 12:55 50phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 15:40 3h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
12:30 → 15:50 3h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 14:55 2h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
13:25 → 15:40 2h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
13:40 → 16:00 4h 50phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
AIR-INDIA EXPRESS
13:45 → 15:00 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:20 → 19:15 2h 55phút
IXE Sân bay Quốc tế Mangalore Mangalore, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS
16:20 → 17:40 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS
19:20 → 21:50 4h 00phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
19:20 → 22:50 3h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
19:40 → 22:20 4h 10phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INTER SKY
20:40 → 23:15 2h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
20:55 → 22:10 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
21:55 → 23:35 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS
22:15 → 00:55 5h 10phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
AIR-INDIA EXPRESS
22:20 → 23:55 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
22:40 → 23:50 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS
22:40 → 01:30 4h 20phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR-INDIA EXPRESS
22:45 → 00:05 1h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
22:50 → 00:10 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
23:15 → 00:35 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIR-INDIA EXPRESS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog