NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar

Thông tin chuyến bay

02:00 → 03:40 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
03:10 → 05:45 5h 05phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
05:10 → 06:45 1h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
06:00 → 07:40 1h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
06:05 → 07:55 1h 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
06:45 → 08:25 1h 40phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
07:45 → 09:35 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 09:40 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
07:55 → 09:20 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
08:15 → 09:15 1h 00phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
08:15 → 13:40 5h 25phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
INDIGO
08:15 → 11:20 3h 05phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:20 → 09:50 1h 30phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
GO AIR
08:55 → 10:35 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
09:10 → 10:55 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
09:10 → 10:50 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
09:20 → 10:50 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
09:20 → 12:45 3h 25phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
GO AIR
10:25 → 12:05 1h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:50 → 12:40 1h 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
10:50 → 14:05 3h 15phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 13:55 1h 20phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 15:45 3h 10phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 18:45 6h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
13:00 → 14:45 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
13:30 → 15:20 1h 50phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
13:35 → 15:15 1h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
16:45 → 18:20 1h 35phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
GO AIR
18:00 → 19:40 1h 40phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:50 → 21:35 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
20:35 → 22:15 1h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
20:40 → 22:20 1h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
20:55 → 22:15 1h 20phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
GO AIR
20:55 → 00:10 3h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
21:10 → 23:05 1h 55phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
21:25 → 23:10 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
22:10 → 01:25 3h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
22:10 → 23:20 1h 10phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
23:35 → 01:05 1h 30phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog