BHO Sân bay Raja Bhoj

Thông tin chuyến bay

06:30 → 07:55 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
06:30 → 09:40 3h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
08:00 → 09:25 1h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
08:10 → 09:30 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
08:15 → 09:35 1h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
08:30 → 09:50 1h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
09:25 → 11:00 1h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:45 → 12:05 1h 20phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
AIR INDIA
14:40 → 16:00 1h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
15:45 → 20:35 4h 50phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
SPICEJET
15:45 → 17:15 1h 30phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
15:45 → 16:55 1h 10phút
UDR Sân bay Udaipur Udaipur, Ấn Độ
SPICEJET
16:10 → 20:00 3h 50phút
TRV Sân bay Quốc tế Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 18:10 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
17:20 → 18:50 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
19:25 → 20:50 1h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
20:00 → 21:15 1h 15phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
20:40 → 22:10 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
21:50 → 23:25 1h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
22:00 → 23:25 1h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog