MED Sân bay Madinah

Thông tin chuyến bay

00:05 → 01:35 1h 30phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
02:05 → 03:05 1h 00phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
03:05 → 04:25 1h 20phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
05:30 → 06:50 1h 20phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
07:00 → 08:20 1h 20phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
08:40 → 09:40 1h 00phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
09:40 → 11:00 1h 20phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
09:45 → 11:15 1h 30phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
13:35 → 15:05 1h 30phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
15:25 → 17:10 1h 45phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
16:05 → 17:50 1h 45phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
16:35 → 17:35 1h 00phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
16:45 → 18:15 1h 30phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
18:30 → 19:25 1h 55phút
CAI Sân bay Cairo Cairo, Ai Cập
EGYPTAIR
19:15 → 04:25 6h 10phút
DAC Sân bay Quốc tế Shahjalal Dhaka, Bangladesh
BIMAN BANGLADESH AIRLINES
19:25 → 20:45 1h 20phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
19:45 → 20:45 1h 00phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
20:10 → 21:25 1h 15phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
22:30 → 00:15 1h 45phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYNAS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog