NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair

Thông tin chuyến bay

06:05 → 08:15 2h 10phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:00 → 08:25 1h 25phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:05 → 08:50 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
07:20 → 08:25 1h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 08:55 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
07:30 → 09:00 1h 30phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 09:50 2h 20phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:40 → 09:20 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:40 → 08:40 1h 00phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:40 → 09:05 1h 25phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:50 → 09:30 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:30 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
08:05 → 09:10 1h 05phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:05 → 10:20 2h 15phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
08:10 → 09:30 1h 20phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
08:20 → 09:30 1h 10phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:20 → 09:35 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:25 → 10:45 2h 20phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
08:25 → 10:45 2h 20phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:30 → 10:15 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:40 → 11:05 2h 25phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
08:55 → 10:40 2h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 10:45 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 12:45 5h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:15 → 11:20 2h 05phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:15 → 10:25 1h 10phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
09:15 → 10:25 1h 10phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:25 → 10:45 1h 20phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:25 → 10:45 1h 20phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
09:30 → 10:55 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
09:30 → 12:45 5h 15phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:30 → 10:50 1h 20phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
09:40 → 12:05 2h 25phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
09:55 → 11:55 3h 00phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
10:10 → 12:00 2h 50phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JAPAN AIRLINES
10:15 → 11:15 1h 00phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
10:25 → 12:35 2h 10phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
10:25 → 16:00 6h 35phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
10:30 → 11:55 2h 25phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
10:45 → 11:50 1h 05phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:55 → 13:40 2h 45phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:55 → 12:10 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
PEACH AVIATION
11:00 → 15:00 6h 00phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
11:05 → 13:05 2h 00phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:15 → 12:45 1h 30phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
AIRDO
11:30 → 13:15 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:30 → 16:10 3h 40phút
GUM Sân bay Quốc tế Guam Antonio B Won Pat Guam, Guam
UNITED AIRLINES
11:30 → 14:05 2h 35phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:55 → 13:10 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:05 → 14:30 2h 25phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SOLASEED AIR
12:10 → 13:35 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
12:10 → 13:40 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
12:15 → 15:35 4h 20phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
12:20 → 14:30 3h 10phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
12:25 → 13:30 1h 05phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
12:25 → 13:30 1h 05phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:30 → 14:50 2h 20phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:40 → 14:30 2h 50phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
AIR CHINA
13:00 → 14:40 2h 40phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
13:10 → 14:50 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:10 → 16:45 4h 35phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
13:15 → 14:40 1h 25phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:15 → 14:40 1h 25phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
13:25 → 15:10 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
13:25 → 14:30 1h 05phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
13:35 → 15:55 3h 20phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
13:40 → 15:10 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
13:50 → 15:50 2h 00phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:50 → 15:45 1h 55phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:55 → 15:25 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
14:10 → 15:30 1h 20phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 15:50 1h 35phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 16:55 3h 40phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
14:30 → 16:50 2h 20phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:35 → 16:00 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
14:35 → 16:00 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:40 → 15:55 1h 15phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:45 → 15:50 1h 05phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
14:45 → 15:50 1h 05phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:50 → 16:15 1h 25phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:55 → 17:10 2h 15phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
15:10 → 18:20 4h 10phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG AIRLINES
15:25 → 17:00 1h 35phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:25 → 17:15 2h 50phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
15:30 → 17:15 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
15:30 → 17:10 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
15:45 → 17:05 1h 20phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:45 → 17:05 1h 20phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
16:00 → 18:05 3h 05phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SHANGHAI AIRLINES
16:05 → 19:20 4h 15phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
16:35 → 21:55 6h 20phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
16:35 → 18:55 3h 20phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
16:50 → 18:20 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
16:55 → 18:35 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 18:45 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 18:40 2h 40phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
17:05 → 18:15 1h 10phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
17:05 → 18:15 1h 10phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:15 → 18:55 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:35 → 18:55 1h 20phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:45 → 21:00 4h 15phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
17:50 → 19:20 1h 30phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:00 → 19:25 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
18:00 → 20:05 2h 05phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:05 → 02:20 9h 15phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
18:05 → 20:15 3h 10phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
MALINDO AIR
18:10 → 19:10 1h 00phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
18:20 → 22:15 4h 55phút
SZX Sân bay Quốc tế Thâm Quyến Shenzhen, Trung Quốc
SHENZHEN AIRLINES
18:25 → 19:45 1h 20phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
18:35 → 19:40 1h 05phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:45 → 21:00 2h 15phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
18:50 → 20:50 2h 00phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:00 → 21:05 2h 05phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
19:15 → 20:40 1h 25phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:30 → 21:35 3h 05phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JAMBOJET
19:40 → 21:00 1h 20phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
19:55 → 21:25 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:55 → 21:25 1h 30phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
20:15 → 21:20 1h 05phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
20:15 → 21:20 1h 05phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:20 → 23:25 4h 05phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
JETSTAR JAPAN
20:40 → 22:25 2h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
20:55 → 22:00 1h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
22:45 → 00:55 3h 10phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
PEACH AVIATION

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog