OKA Sân bay Okinawa Naha

Thông tin chuyến bay

07:10 → 09:00 1h 50phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:15 → 08:55 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:15 → 08:55 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:20 → 08:20 1h 00phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:20 → 08:15 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:25 → 08:40 1h 15phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:30 → 09:45 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 08:30 1h 00phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 09:20 1h 50phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:40 → 09:50 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
08:00 → 10:15 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:15 → 08:55 1h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
PEACH AVIATION
09:10 → 11:25 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
09:10 → 13:30 5h 20phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
JETSTAR ASIA
09:30 → 10:35 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:40 → 11:25 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
09:40 → 10:45 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
09:40 → 10:35 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:40 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:10 → 11:50 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:10 → 12:25 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:15 → 12:25 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
10:15 → 10:55 1h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
10:25 → 12:25 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:30 → 12:10 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
10:40 → 11:35 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
10:45 → 13:00 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:45 → 11:50 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
10:50 → 12:30 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SOLASEED AIR
11:00 → 12:55 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:05 → 12:00 55phút
SHI Sân bay Shimojishima Shimojishima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:10 → 13:00 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
11:10 → 13:25 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:15 → 13:25 2h 10phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:15 → 13:10 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:15 → 13:10 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
11:15 → 13:15 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
11:20 → 13:00 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 13:30 2h 10phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
11:30 → 13:50 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:30 → 13:20 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SOLASEED AIR
11:35 → 13:55 2h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:40 → 12:45 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
11:40 → 13:40 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:45 → 14:00 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:50 → 13:50 2h 00phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
11:50 → 12:45 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
11:55 → 12:35 1h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
12:00 → 13:55 2h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
12:00 → 13:50 1h 50phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:05 → 14:05 2h 00phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
12:05 → 13:00 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:05 → 13:55 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:10 → 14:10 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
12:15 → 14:35 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 14:55 2h 40phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
12:30 → 13:35 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
12:40 → 13:45 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:45 → 15:00 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:55 → 14:35 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:00 → 15:25 2h 25phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
13:05 → 14:55 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
13:05 → 15:25 2h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:05 → 14:45 1h 40phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:10 → 15:30 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:20 → 15:00 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
13:30 → 15:50 2h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
13:40 → 15:55 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:45 → 14:25 1h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
PEACH AVIATION
13:45 → 14:25 40phút
UEO Sân bay Kumejima Kumejima, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
13:55 → 14:55 1h 00phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:55 → 14:55 1h 00phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 14:55 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:10 → 16:25 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:10 → 16:30 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:10 → 16:05 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 15:55 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 16:35 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 15:10 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
14:15 → 16:45 2h 30phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:20 → 16:50 2h 30phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:30 → 17:00 2h 30phút
IBR Sân bay Ibaraki Ibaraki, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:30 → 15:50 2h 20phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
14:35 → 15:20 45phút
OKE Sân bay Okinoerabu Okinoerabu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:40 → 17:00 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:40 → 15:45 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:50 → 15:55 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
14:55 → 16:25 2h 30phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
14:55 → 16:45 1h 50phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:55 → 16:45 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:00 → 16:35 1h 35phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
15:00 → 17:10 2h 10phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
15:05 → 17:25 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:15 → 17:20 2h 05phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:20 → 16:45 1h 25phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:25 → 17:05 1h 40phút
IWK Sân bay Iwakuni Iwakuni, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:30 → 18:45 3h 15phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
15:30 → 17:45 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:30 → 16:25 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
15:35 → 16:30 55phút
SHI Sân bay Shimojishima Shimojishima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
15:35 → 16:20 1h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JAMBOJET
15:45 → 18:05 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:35 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:55 → 17:55 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
16:00 → 17:50 2h 50phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG AIRLINES
16:10 → 17:15 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:15 → 18:05 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
16:20 → 17:15 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:20 → 17:15 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
16:30 → 18:10 1h 40phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:30 → 18:05 2h 35phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
16:30 → 17:10 1h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
PEACH AVIATION
16:35 → 23:05 7h 30phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
16:35 → 17:20 1h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
MALINDO AIR
16:45 → 19:00 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
16:45 → 19:05 2h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:50 → 18:10 1h 20phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
16:55 → 19:15 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 18:50 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:05 → 19:00 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:05 → 17:55 50phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
17:20 → 19:00 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 19:15 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
17:30 → 18:30 1h 00phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
17:35 → 18:35 1h 00phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
17:45 → 19:45 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:50 → 18:45 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:55 → 20:15 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:00 → 19:55 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:05 → 20:00 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
18:15 → 19:55 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:20 → 19:25 1h 05phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
18:20 → 19:15 55phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
18:25 → 20:05 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
18:30 → 20:50 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:30 → 20:25 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:30 → 20:55 2h 25phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
18:35 → 20:30 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
18:40 → 20:30 1h 50phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
19:00 → 20:40 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:00 → 21:15 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:05 → 21:25 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:55 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
19:10 → 21:05 1h 55phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
19:15 → 20:55 1h 40phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
19:25 → 20:25 1h 00phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:25 → 22:00 2h 35phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
19:40 → 21:25 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
19:45 → 21:45 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
19:50 → 21:10 1h 20phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
19:50 → 21:10 1h 20phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:50 → 22:10 2h 20phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
19:55 → 21:45 1h 50phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 22:20 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 20:40 1h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
20:05 → 22:20 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:05 → 21:55 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:10 → 22:15 2h 05phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
PEACH AVIATION
20:10 → 20:55 1h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
20:15 → 22:15 2h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
20:25 → 22:20 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
20:25 → 22:20 1h 55phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:30 → 22:20 1h 50phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SOLASEED AIR
20:35 → 22:45 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
20:45 → 22:55 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:45 → 23:05 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:45 → 23:00 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:55 → 23:10 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
21:15 → 23:30 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog