KMJ Sân bay Kumamoto

Thông tin chuyến bay

07:35 → 09:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:35 → 09:10 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:35 → 08:40 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:40 → 08:45 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:15 → 09:50 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:50 → 10:25 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:00 → 10:15 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:15 → 10:20 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 10:50 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
09:40 → 11:20 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
09:45 → 10:55 1h 10phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:50 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
10:40 → 12:20 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:40 → 12:15 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:45 → 12:10 1h 25phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
11:10 → 12:45 1h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:15 → 12:45 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
12:20 → 14:00 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:25 → 13:40 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:35 → 14:10 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:05 → 14:10 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:10 → 14:50 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
14:10 → 15:45 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:40 → 16:00 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
14:50 → 15:15 25phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
14:55 → 16:40 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:25 → 17:00 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:35 → 16:50 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:45 → 18:10 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
17:25 → 18:30 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:30 → 19:05 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:30 → 19:10 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:30 → 19:40 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:00 → 20:20 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:05 → 20:45 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
19:35 → 20:50 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:55 → 21:30 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:00 → 21:20 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
20:00 → 21:50 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
20:35 → 22:15 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog