KMJ Sân bay Kumamoto

Thông tin chuyến bay

07:35 → 09:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:35 → 08:40 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:35 → 09:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:45 → 08:50 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:10 → 09:50 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:45 → 10:30 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:00 → 10:15 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:05 → 10:25 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
09:15 → 10:20 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:35 → 10:50 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:35 → 11:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
09:35 → 11:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:50 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
10:20 → 12:05 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:25 → 11:55 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
10:40 → 12:25 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:45 → 12:10 1h 25phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
11:15 → 12:50 1h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 13:15 2h 15phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JAMBOJET
12:10 → 13:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:25 → 13:40 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:25 → 14:10 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:30 → 13:35 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:05 → 14:50 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:05 → 14:50 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
13:55 → 15:40 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 15:50 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
14:50 → 15:15 25phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:50 → 15:15 25phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
14:50 → 16:40 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:50 → 16:40 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:20 → 17:10 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:30 → 16:45 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:15 → 19:00 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:20 → 19:05 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 18:25 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:25 → 19:35 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:35 → 19:50 2h 15phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
19:00 → 20:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:00 → 20:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
19:10 → 20:25 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:30 → 20:50 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 21:50 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
20:00 → 21:20 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
20:10 → 21:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:30 → 22:15 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog