KOJ Sân bay Kagoshima

Thông tin chuyến bay

07:20 → 08:35 1h 15phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
07:25 → 08:55 1h 30phút
OKE Sân bay Okinoerabu Okinoerabu, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
07:30 → 08:45 1h 15phút
KKX Sân bay Kikaijima Kikai, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
07:30 → 08:40 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 09:15 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:35 → 09:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:35 → 08:45 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:40 → 08:40 1h 00phút
TKN Sân bay Tokunoshima Tokunoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 08:40 40phút
TNE Sân bay Tanegashima Tanegashima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
08:00 → 09:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:05 → 09:20 1h 15phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
08:45 → 09:55 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
08:45 → 09:40 55phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:50 → 09:30 40phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
09:00 → 10:10 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:05 → 10:50 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:05 → 10:15 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:10 → 10:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:15 → 11:00 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
09:20 → 10:35 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SOLASEED AIR
09:50 → 11:10 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
09:55 → 11:30 1h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SOLASEED AIR
10:00 → 11:35 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
10:05 → 11:15 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:10 → 11:05 55phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:20 → 11:55 1h 35phút
RNJ Sân bay Yoron Yoron, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
10:25 → 11:35 1h 10phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:45 → 11:45 1h 00phút
TKN Sân bay Tokunoshima Tokunoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:50 → 12:35 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
10:55 → 12:40 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:05 → 12:15 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:10 → 12:45 1h 35phút
OKE Sân bay Okinoerabu Okinoerabu, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
11:10 → 12:20 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 12:00 40phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
11:25 → 13:10 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:30 → 13:15 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:35 → 12:30 55phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:00 → 13:35 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:20 → 14:05 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
12:35 → 13:45 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:40 → 15:05 3h 25phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
12:40 → 14:25 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:00 → 14:00 1h 00phút
TKN Sân bay Tokunoshima Tokunoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:10 → 14:25 1h 15phút
KKX Sân bay Kikaijima Kikai, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
13:20 → 14:40 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
13:40 → 14:20 40phút
TNE Sân bay Tanegashima Tanegashima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
13:40 → 14:50 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:40 → 14:35 1h 55phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 15:15 1h 30phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:05 → 15:50 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:25 → 16:10 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:40 → 15:35 55phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:50 → 16:35 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:55 → 16:15 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:15 → 16:45 1h 30phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
15:30 → 16:10 40phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
15:35 → 17:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
16:00 → 17:30 1h 30phút
OKE Sân bay Okinoerabu Okinoerabu, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
16:10 → 17:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:25 → 17:25 1h 00phút
TKN Sân bay Tokunoshima Tokunoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:25 → 18:15 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:30 → 17:50 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
16:35 → 17:25 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
16:35 → 18:45 3h 10phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG AIRLINES
16:45 → 17:55 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:50 → 17:30 40phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
16:50 → 17:30 40phút
TNE Sân bay Tanegashima Tanegashima, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
17:05 → 18:00 55phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:15 → 18:45 1h 30phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:25 → 19:15 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:30 → 19:00 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
17:35 → 18:30 55phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:40 → 19:05 1h 25phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SOLASEED AIR
17:50 → 18:50 1h 00phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
17:55 → 19:05 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:35 → 19:55 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:40 → 20:25 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:15 → 20:35 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:15 → 21:05 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:50 → 21:40 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
20:25 → 22:10 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:25 → 21:30 1h 05phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:25 → 21:45 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:30 → 22:15 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SOLASEED AIR
20:35 → 21:50 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
SOLASEED AIR
20:40 → 21:55 1h 15phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog