HNL Sân bay Quốc tế Honolulu

Thông tin chuyến bay

05:50 → 06:35 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
06:00 → 06:45 45phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
06:00 → 07:13 1h 13phút
LUP Sân bay Kalaupapa Kalaupapa, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
06:00 → 06:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
06:00 → 06:31 31phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
06:10 → 07:00 50phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
06:15 → 06:51 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
06:20 → 07:01 41phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
06:35 → 07:12 37phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
06:55 → 07:45 50phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:00 → 07:40 40phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:15 → 08:05 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:20 → 08:02 42phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:30 → 08:08 38phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:35 → 08:25 50phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:35 → 08:30 55phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:56 → 08:31 35phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:00 → 08:42 42phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:02 → 16:30 5h 28phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
08:30 → 09:06 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
08:35 → 09:23 48phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
08:40 → 09:35 55phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:50 → 09:35 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:00 → 09:50 50phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:00 → 09:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
09:00 → 09:50 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
09:05 → 17:15 5h 10phút
OAK Sân bay Quốc tế Oakland Oakland, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
09:10 → 09:53 43phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:15 → 09:55 40phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:15 → 10:00 45phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
09:30 → 17:40 5h 10phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
10:02 → 10:33 31phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:30 → 11:06 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
10:30 → 11:13 43phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:35 → 11:20 45phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:45 → 11:26 41phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:00 → 11:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
11:00 → 11:50 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
11:05 → 11:50 45phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
11:30 → 12:06 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
11:30 → 20:05 5h 35phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
11:45 → 12:38 53phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:50 → 12:35 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:00 → 13:00 1h 00phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:00 → 12:35 35phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:10 → 12:56 46phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:15 → 12:56 41phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:15 → 20:30 5h 15phút
SMF Sân bay Quốc tế Sacramento Sacramento, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:25 → 13:25 1h 00phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:30 → 21:05 5h 35phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:35 → 15:55 8h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:35 → 13:20 45phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:50 → 13:44 54phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:00 → 13:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
13:20 → 14:15 55phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
13:40 → 14:25 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:50 → 14:37 47phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:55 → 14:38 43phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:00 → 14:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
14:00 → 22:40 5h 40phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:10 → 22:30 5h 20phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:21 → 14:52 31phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:30 → 15:13 43phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:00 → 15:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
15:00 → 23:15 5h 15phút
OAK Sân bay Quốc tế Oakland Oakland, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
15:10 → 15:54 44phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:10 → 23:15 5h 05phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:30 → 16:15 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:30 → 23:59 5h 29phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:35 → 16:27 52phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:35 → 23:54 5h 19phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:40 → 16:21 41phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:40 → 16:20 40phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
15:55 → 16:40 45phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:00 → 17:00 1h 00phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:00 → 17:08 1h 08phút
LUP Sân bay Kalaupapa Kalaupapa, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
16:00 → 16:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
16:17 → 16:52 35phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:40 → 20:20 7h 40phút
GUM Sân bay Quốc tế Guam Antonio B Won Pat Guam, Guam
UNITED AIRLINES
16:40 → 17:25 45phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:45 → 17:40 55phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
17:00 → 17:48 48phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
17:05 → 17:54 49phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:30 → 18:09 39phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:35 → 18:20 45phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
18:20 → 18:58 38phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:23 → 18:54 31phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:30 → 19:15 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:35 → 19:24 49phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:50 → 19:40 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
18:55 → 19:37 42phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
19:00 → 19:36 36phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
19:10 → 19:49 39phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
19:20 → 20:15 55phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
19:55 → 20:35 40phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
20:10 → 21:05 55phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
20:24 → 05:00 5h 36phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
20:30 → 08:49 7h 19phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
20:30 → 21:20 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
21:35 → 05:54 5h 19phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
21:45 → 08:14 6h 29phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
21:45 → 06:20 5h 35phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
22:10 → 06:28 5h 18phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
22:20 → 06:42 5h 22phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:35 → 07:24 4h 49phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog