LIH Sân bay Lihue

Thông tin chuyến bay

09:20 → 09:56 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:40 → 12:15 35phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:30 → 13:15 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
14:00 → 21:42 5h 42phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
14:00 → 21:10 5h 10phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
14:15 → 14:52 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:00 → 22:32 5h 32phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
16:00 → 16:37 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:25 → 18:05 40phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
18:10 → 18:46 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:15 → 06:02 6h 47phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
21:45 → 05:12 5h 27phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
21:55 → 05:41 5h 46phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
22:15 → 05:30 5h 15phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
22:55 → 05:59 5h 04phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
23:30 → 07:10 5h 40phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
23:34 → 08:43 6h 09phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:49 → 07:25 5h 36phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog