LIH Sân bay Lihue

Thông tin chuyến bay

06:40 → 07:15 35phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:24 → 08:00 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:50 → 08:25 35phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:24 → 09:00 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:02 → 09:40 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:41 → 10:30 49phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:33 → 11:11 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:45 → 11:20 35phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
10:47 → 11:34 47phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:38 → 12:15 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:00 → 20:45 5h 45phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
12:20 → 13:10 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:25 → 20:35 5h 10phút
SJC Sân bay Quốc tế San Jose Norman Y. Mineta San Jose, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:38 → 13:15 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:00 → 21:10 5h 10phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:00 → 21:42 5h 42phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:00 → 07:54 12h 54phút
EWR Sân bay Quốc tế Newark Liberty New York, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:25 → 21:45 5h 20phút
OAK Sân bay Quốc tế Oakland Oakland, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:25 → 21:25 5h 00phút
SJC Sân bay Quốc tế San Jose Norman Y. Mineta San Jose, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
13:55 → 22:30 5h 35phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:57 → 14:35 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:10 → 14:50 40phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
14:17 → 14:55 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:37 → 15:15 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:10 → 15:48 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:30 → 23:55 5h 25phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:50 → 16:44 54phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:00 → 16:36 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:20 → 00:45 5h 25phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
16:38 → 17:14 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:15 → 17:50 35phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
17:32 → 18:19 47phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:15 → 18:51 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:53 → 19:29 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
19:25 → 06:12 6h 47phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
20:03 → 20:39 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:41 → 21:17 36phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:20 → 05:45 5h 25phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:00 → 07:55 5h 55phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:04 → 23:41 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog