OGG Sân bay Kafului

Thông tin chuyến bay

06:00 → 06:30 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
06:09 → 06:46 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
06:47 → 07:24 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:00 → 07:45 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:25 → 08:03 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:30 → 08:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
07:35 → 07:56 21phút
HNM Sân bay Hana Hana, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
07:58 → 08:36 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:31 → 09:09 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:54 → 09:33 39phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:09 → 09:50 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:20 → 10:09 49phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
09:30 → 10:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
09:30 → 17:32 5h 02phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
09:44 → 10:25 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:55 → 10:24 29phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
10:00 → 10:30 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
10:10 → 10:52 42phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:40 → 11:25 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
11:00 → 11:48 48phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:05 → 11:40 35phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:20 → 20:04 5h 44phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
11:35 → 12:04 29phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
11:35 → 19:40 5h 05phút
OAK Sân bay Quốc tế Oakland Oakland, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:39 → 12:20 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:55 → 12:40 45phút
MUE Sân bay Waimea Kohala Kamuela, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
11:59 → 12:40 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:20 → 13:01 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:20 → 20:40 5h 20phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:25 → 13:14 49phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
12:40 → 21:05 5h 25phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:00 → 13:45 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
13:00 → 13:48 48phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:00 → 21:35 5h 35phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:00 → 21:20 5h 20phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:15 → 13:50 35phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:20 → 21:25 5h 05phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:24 → 14:05 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:30 → 14:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
13:45 → 14:26 41phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:05 → 22:55 5h 50phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:07 → 14:49 42phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:10 → 14:59 49phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
14:10 → 14:50 40phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
14:25 → 22:35 5h 10phút
SMF Sân bay Quốc tế Sacramento Sacramento, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:30 → 15:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
14:40 → 15:30 50phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:45 → 22:50 5h 05phút
SJC Sân bay Quốc tế San Jose Norman Y. Mineta San Jose, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:55 → 15:30 35phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:13 → 15:52 39phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:25 → 16:14 49phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
15:30 → 16:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
16:07 → 16:46 39phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:30 → 17:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
16:40 → 17:09 29phút
LNY Sân bay Lanai Lanai City, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
16:46 → 17:25 39phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:06 → 17:45 39phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:15 → 18:00 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
17:20 → 17:41 21phút
HNM Sân bay Hana Hana, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
17:24 → 18:03 39phút
ITO Sân bay Quốc tế Hilo Hilo, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:45 → 18:34 49phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
18:14 → 18:52 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:20 → 19:05 45phút
MUE Sân bay Waimea Kohala Kamuela, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
18:30 → 19:00 30phút
MKK Sân bay Molokai Hoolehua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
18:37 → 19:15 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:47 → 19:35 48phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:57 → 19:35 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
19:20 → 20:09 49phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
19:36 → 20:15 39phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:00 → 08:18 7h 18phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
20:37 → 21:15 38phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:55 → 05:02 5h 07phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
21:18 → 21:55 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:50 → 06:35 5h 45phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
21:50 → 08:28 6h 38phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
21:50 → 06:01 5h 11phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
22:30 → 07:18 5h 48phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:05 → 23:42 37phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
23:30 → 08:16 5h 46phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:35 → 07:31 4h 56phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog