SJC Sân bay Quốc tế San Jose Norman Y. Mineta

Thông tin chuyến bay

05:05 → 08:39 2h 34phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
06:15 → 09:18 2h 03phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:25 → 08:30 2h 05phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
06:25 → 07:52 1h 27phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:40 → 09:41 2h 01phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
07:00 → 08:18 1h 18phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
07:05 → 10:40 5h 35phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:15 → 10:50 5h 35phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:20 → 08:35 1h 15phút
ONT Sân bay Quốc tế Ontario Los Angeles, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:35 → 11:15 5h 40phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:55 → 10:11 2h 16phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
08:00 → 10:50 1h 50phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:00 → 09:20 1h 20phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:00 → 11:30 2h 30phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:00 → 13:30 3h 30phút
GDL Sân bay Quốc tế Don Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara, Mexico
ALASKA AIRLINES
08:05 → 09:35 1h 30phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:05 → 15:10 5h 05phút
AUS Sân bay Quốc tế Austin Bergstrom Austin, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:10 → 13:43 3h 33phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
08:15 → 09:40 1h 25phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:20 → 10:26 2h 06phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
08:30 → 09:50 1h 20phút
SNA Sân bay John Wayne Santa Ana, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:35 → 12:10 5h 35phút
KOA Sân bay Quốc tế Kona Kona, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
08:45 → 10:00 1h 15phút
LGB Sân bay Long Beach Long Beach, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
09:00 → 12:45 5h 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:10 → 13:00 5h 50phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
09:30 → 10:53 1h 23phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
09:50 → 13:55 6h 05phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
09:55 → 11:44 1h 49phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
10:05 → 13:55 2h 50phút
SJD Sân bay Quốc tế Los Cabos San Jose Cabo, Mexico
ALASKA AIRLINES
10:05 → 12:30 2h 25phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
10:30 → 13:25 1h 55phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
10:35 → 16:40 4h 05phút
MDW Sân bay Quốc tế Chicago Midway Chicago, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
10:48 → 16:25 3h 37phút
GDL Sân bay Quốc tế Don Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara, Mexico
VOLARIS
11:05 → 13:54 1h 49phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
11:05 → 12:23 1h 18phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
11:10 → 15:00 5h 50phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
11:10 → 16:39 3h 29phút
AUS Sân bay Quốc tế Austin Bergstrom Austin, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
11:10 → 12:35 1h 25phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
11:15 → 20:30 7h 15phút
AUS Sân bay Quốc tế Austin Bergstrom Austin, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
11:15 → 12:25 1h 10phút
BUR Sân bay Bob Hope Burbank, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
11:15 → 16:30 4h 15phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:00 → 14:06 2h 06phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
12:03 → 17:51 3h 48phút
MLM Sân bay Quốc tế General Francisco J. Mujica Morelia, Mexico
VOLARIS
12:15 → 13:38 1h 23phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
12:33 → 14:48 2h 15phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
12:35 → 16:00 2h 25phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:45 → 18:45 4h 00phút
IAH Sân bay Quốc tế Houston George Bush Houston, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
12:50 → 16:15 3h 25phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:50 → 14:10 1h 20phút
SNA Sân bay John Wayne Santa Ana, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
12:55 → 14:15 1h 20phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
13:00 → 20:50 5h 50phút
BNA Sân bay Quốc tế Nashville Nashville, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
13:00 → 14:25 1h 25phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
13:25 → 16:15 1h 50phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
13:29 → 18:55 3h 26phút
ZCL Sân bay Quốc tế General Leobardo C. Ruiz Zacatecas, Mexico
VOLARIS
13:30 → 15:37 2h 07phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
13:40 → 17:05 2h 25phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:46 → 19:20 3h 34phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
13:55 → 16:40 1h 45phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
14:00 → 15:15 1h 15phút
ONT Sân bay Quốc tế Ontario Los Angeles, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
14:45 → 16:34 1h 49phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:10 → 16:28 1h 18phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:40 → 17:30 1h 50phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:00 → 22:40 4h 40phút
DAL Sân bay Dallas Fort Worth Dallas Love Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:00 → 17:25 1h 25phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:05 → 19:00 2h 55phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:05 → 21:20 3h 15phút
AUS Sân bay Quốc tế Austin Bergstrom Austin, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:05 → 17:20 1h 15phút
LGB Sân bay Long Beach Long Beach, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:10 → 19:40 5h 30phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:15 → 17:35 1h 20phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:15 → 00:10 5h 55phút
MDW Sân bay Quốc tế Chicago Midway Chicago, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:20 → 17:40 1h 20phút
SNA Sân bay John Wayne Santa Ana, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
16:25 → 17:45 1h 20phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
16:29 → 19:15 1h 46phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
16:30 → 20:10 5h 40phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
17:12 → 20:10 1h 58phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
17:12 → 19:30 2h 18phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
17:25 → 20:50 3h 25phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
17:25 → 18:45 1h 20phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
17:35 → 19:42 2h 07phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
18:24 → 19:46 1h 22phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
18:40 → 21:30 1h 50phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
18:45 → 19:50 1h 05phút
BUR Sân bay Bob Hope Burbank, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
18:55 → 21:05 2h 10phút
GEG Sân bay Quốc tế Spokane Spokane, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
19:00 → 20:30 1h 30phút
SNA Sân bay John Wayne Santa Ana, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
19:00 → 21:05 2h 05phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
19:15 → 21:51 1h 36phút
BOI Sân bay Boise Boise, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
19:15 → 20:33 1h 18phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
19:50 → 21:39 1h 49phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
20:30 → 21:50 1h 20phút
SAN Sân bay Quốc tế San Diego San Diego, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog