EUG Sân bay Eugene

Thông tin chuyến bay

05:20 → 06:32 1h 12phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
05:26 → 07:00 1h 34phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
05:47 → 09:00 2h 13phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:00 → 07:41 1h 41phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
06:00 → 08:32 2h 32phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
06:19 → 08:30 2h 11phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
06:20 → 07:06 46phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
06:30 → 10:10 2h 40phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
07:50 → 09:05 1h 15phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
09:35 → 10:21 46phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
10:47 → 12:30 1h 43phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
11:15 → 12:35 1h 20phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
12:06 → 15:29 2h 23phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
12:27 → 14:38 2h 11phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
12:48 → 16:35 2h 47phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:25 → 16:19 1h 54phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
14:17 → 16:00 1h 43phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
14:20 → 15:05 45phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
14:58 → 16:20 1h 22phút
OAK Sân bay Quốc tế Oakland Oakland, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
15:00 → 16:24 1h 24phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
15:30 → 16:41 1h 11phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:59 → 19:39 2h 40phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
16:47 → 19:01 2h 14phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
16:56 → 18:43 1h 47phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
18:22 → 20:05 1h 43phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
19:11 → 21:12 2h 01phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
19:15 → 20:26 1h 11phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog