KOA Sân bay Quốc tế Kona

Thông tin chuyến bay

06:15 → 07:00 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
06:15 → 07:00 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
06:25 → 07:10 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:00 → 07:50 50phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
07:10 → 07:55 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
07:10 → 07:55 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
07:29 → 08:16 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:09 → 08:57 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:10 → 09:55 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
09:10 → 09:55 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
09:13 → 10:00 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:00 → 10:52 52phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:00 → 10:55 55phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
10:25 → 11:10 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
10:25 → 11:00 35phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:25 → 11:10 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
10:50 → 11:37 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:35 → 16:35 10h 00phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:55 → 12:30 35phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:55 → 12:45 50phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
11:55 → 12:45 50phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
12:26 → 13:15 49phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:35 → 13:20 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
12:35 → 13:20 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
12:45 → 20:35 5h 50phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
13:20 → 20:35 5h 15phút
OAK Sân bay Quốc tế Oakland Oakland, Hoa Kỳ
KAISER AIR
13:21 → 14:10 49phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:25 → 08:11 13h 46phút
PHL Sân bay Quốc tế Philadelphia Philadelphia, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:25 → 20:28 5h 03phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:45 → 14:34 49phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:00 → 21:24 5h 24phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
14:00 → 21:35 5h 35phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
14:05 → 21:28 5h 23phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
14:10 → 15:01 51phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:10 → 21:24 5h 14phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
14:27 → 15:05 38phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:40 → 15:35 55phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
15:05 → 15:50 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
15:05 → 15:50 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
15:08 → 15:58 50phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:25 → 22:34 5h 09phút
SJC Sân bay Quốc tế San Jose Norman Y. Mineta San Jose, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:40 → 16:30 50phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:10 → 17:00 50phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
16:10 → 17:00 50phút
JHM Sân bay Kapalua Kapalua, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
16:24 → 17:12 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:30 → 23:55 5h 25phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:45 → 17:33 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:05 → 17:53 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:15 → 22:00 9h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
HAWAIIAN AIRLINES
17:20 → 18:05 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
17:20 → 18:05 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
17:54 → 18:42 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:10 → 19:05 55phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
18:40 → 19:25 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
18:40 → 19:25 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
18:56 → 19:43 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
19:20 → 20:05 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
19:20 → 20:05 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
19:40 → 20:28 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:05 → 20:50 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
20:05 → 20:50 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
20:20 → 21:07 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:57 → 06:36 6h 39phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
21:00 → 21:44 44phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:20 → 22:04 44phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:30 → 22:15 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
21:30 → 22:15 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
MOKULELE FLIGHT SERVICE
21:45 → 22:29 44phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:50 → 05:36 5h 46phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
21:50 → 04:57 6h 07phút
ANC Anglo Cargo Anchorage, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
22:32 → 05:30 4h 58phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
23:05 → 07:00 5h 55phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
23:50 → 07:37 5h 47phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog