KOA Sân bay Quốc tế Kona

Thông tin chuyến bay

06:30 → 07:14 44phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:16 → 08:02 46phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
07:20 → 08:05 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
07:56 → 08:42 46phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:36 → 09:23 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
08:40 → 09:35 55phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
09:15 → 17:19 5h 04phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
09:19 → 10:15 56phút
LIH Sân bay Lihue Lihue, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
09:39 → 10:15 36phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:19 → 11:09 50phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
10:30 → 11:15 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
10:55 → 11:29 34phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
11:35 → 12:24 49phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:10 → 12:59 49phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
12:20 → 12:56 36phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:06 → 13:55 49phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
13:35 → 14:20 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
14:05 → 15:00 55phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
14:10 → 14:58 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:35 → 15:23 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
14:58 → 15:33 35phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:20 → 23:50 5h 30phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
15:20 → 16:05 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
15:22 → 00:12 5h 50phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:35 → 16:10 35phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
15:49 → 16:37 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:09 → 16:56 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:29 → 17:16 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
16:35 → 17:20 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
17:05 → 17:52 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
17:30 → 18:17 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:00 → 18:46 46phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:40 → 19:26 46phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
18:45 → 19:35 50phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
SOUTHWEST AIRLINES
18:55 → 19:40 45phút
OGG Sân bay Kafului Kafului, Hoa Kỳ
SOUTHERN AIRWAYS EXPRESS
19:20 → 20:08 48phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
20:38 → 21:25 47phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:35 → 22:20 45phút
HNL Sân bay Quốc tế Honolulu Honolulu, Hoa Kỳ
HAWAIIAN AIRLINES
21:40 → 06:34 5h 54phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
21:50 → 08:30 6h 40phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
22:35 → 07:28 5h 53phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
23:15 → 07:18 5h 03phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog