IZO Sân bay Izumo

Thông tin chuyến bay

07:45 → 09:10 1h 25phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:30 → 09:20 50phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:15 → 09:45 30phút
OKI Sân bay Oki OKI, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
09:25 → 10:25 1h 00phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
09:50 → 11:15 1h 25phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:10 → 11:40 1h 30phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
11:20 → 12:30 1h 10phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER
11:50 → 12:40 50phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:15 → 13:40 1h 25phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:10 → 15:20 1h 10phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
14:45 → 16:40 1h 55phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:15 → 17:40 1h 25phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:45 → 17:35 50phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:35 → 19:35 1h 00phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
19:20 → 20:15 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:25 → 20:50 1h 25phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:45 → 20:55 1h 10phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIR COMMUTER

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog