Osaka Airterminal Hotel

Osaka Airterminal Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
3-555 Hotarugaike Nishimachi, Toyonaka-shi ,Osaka
trạm gần
Về 7 phút từ 大阪空港[伊丹] trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog