MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova

Thông tin chuyến bay

01:05 → 04:35 4h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
AEROMEXICO
04:07 → 05:05 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
05:10 → 06:01 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
05:15 → 06:19 1h 04phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
AVIANCA
05:16 → 06:14 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
05:17 → 06:37 1h 20phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
05:20 → 07:08 1h 48phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
05:30 → 08:45 3h 15phút
CUN Sân bay Quốc tế Cancun Cancun, Mexico
INTERJET
05:38 → 06:36 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
05:44 → 06:39 55phút
BGA Sân bay Quốc tế Palonegro Bucaramanga, Colombia
AVIANCA
05:44 → 06:35 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
05:45 → 06:53 1h 08phút
CUC Sân bay Quốc tế Camilo Daza Cucuta, Colombia
AVIANCA
05:50 → 06:47 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
05:54 → 06:52 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
05:57 → 07:12 1h 15phút
SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Santa Marta, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
06:03 → 07:12 1h 09phút
BAQ Sân bay Quốc tế Ernesto Cortissoz Barranquilla, Colombia
LAN AIRLINES
06:07 → 07:05 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
06:18 → 07:09 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
06:45 → 08:10 1h 25phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
06:47 → 07:45 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
06:53 → 08:06 1h 13phút
BAQ Sân bay Quốc tế Ernesto Cortissoz Barranquilla, Colombia
AVIANCA
07:29 → 08:26 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
07:44 → 08:41 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
07:45 → 08:54 1h 09phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
07:48 → 08:45 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
08:12 → 09:20 1h 08phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AVIANCA
08:42 → 09:34 52phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
08:42 → 10:27 1h 45phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
LAN AIRLINES
08:52 → 09:43 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
08:52 → 09:49 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
09:17 → 10:20 1h 03phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
LAN AIRLINES
09:29 → 10:22 53phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
09:29 → 12:55 3h 26phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AVIANCA
09:30 → 10:45 1h 15phút
SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Santa Marta, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
09:32 → 10:49 1h 17phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
09:32 → 10:43 1h 11phút
SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Santa Marta, Colombia
LAN AIRLINES
10:07 → 10:58 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
10:08 → 11:05 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
10:35 → 11:43 1h 08phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AVIANCA
10:42 → 11:33 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
10:43 → 11:54 1h 11phút
BLB Sân bay Quốc tế Panama Pacific Allian, Panama
COPA AIRLINES COLOMBIA
11:10 → 12:07 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
11:14 → 12:05 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
11:34 → 12:48 1h 14phút
SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Santa Marta, Colombia
AVIANCA
11:54 → 12:51 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
12:04 → 13:01 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
12:54 → 13:52 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
12:59 → 13:50 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
13:09 → 14:31 1h 22phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
13:29 → 14:20 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
13:34 → 14:43 1h 09phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
13:34 → 14:31 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
14:32 → 15:29 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
14:43 → 15:47 1h 04phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
AVIANCA
14:47 → 18:21 3h 34phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
15:03 → 16:03 1h 00phút
MTR Sân bay Los Garzones Monteria, Colombia
AVIANCA
15:17 → 18:49 3h 32phút
FLL Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale Hollywood Fort Lauderdale, Hoa Kỳ
SPIRIT AIRLINES
15:28 → 16:25 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
15:30 → 18:54 3h 24phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
15:40 → 17:28 1h 48phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
15:48 → 19:23 3h 35phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
15:58 → 17:22 1h 24phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
16:14 → 17:12 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
16:18 → 17:15 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
16:28 → 18:13 1h 45phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
LAN AIRLINES
16:33 → 17:24 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
16:34 → 17:32 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
16:57 → 17:54 57phút
MTR Sân bay Los Garzones Monteria, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
17:07 → 18:05 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
17:11 → 18:02 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
17:28 → 20:30 3h 02phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
AVIANCA
17:55 → 18:52 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
18:03 → 19:07 1h 04phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
AVIANCA
18:25 → 21:29 3h 04phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
LAN AIRLINES
18:31 → 19:53 1h 22phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
18:39 → 19:47 1h 08phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AVIANCA
18:50 → 19:47 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
19:03 → 10:50 9h 47phút
MAD Sân bay Madrid Adolfo Suarez-Barajas Madrid, Tây Ban Nha
AVIANCA
19:06 → 19:57 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
19:20 → 20:17 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
19:40 → 20:38 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
19:43 → 20:34 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
20:00 → 20:40 40phút
PEI Sân bay Quốc tế Matecana Pereira, Colombia
EASYFLY
20:04 → 21:19 1h 15phút
SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Santa Marta, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
20:04 → 21:23 1h 19phút
BAQ Sân bay Quốc tế Ernesto Cortissoz Barranquilla, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
20:05 → 21:02 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
20:10 → 23:40 4h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
INTERJET
20:16 → 21:25 1h 09phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
20:23 → 21:14 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
20:47 → 21:44 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
21:00 → 22:13 1h 13phút
BAQ Sân bay Quốc tế Ernesto Cortissoz Barranquilla, Colombia
AVIANCA
21:10 → 22:01 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
21:30 → 22:21 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
22:02 → 23:06 1h 04phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
AVIANCA
22:22 → 23:19 57phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
22:32 → 23:30 58phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
22:55 → 14:45 9h 50phút
MAD Sân bay Madrid Adolfo Suarez-Barajas Madrid, Tây Ban Nha
IBERIA
23:30 → 05:00 5h 30phút
JFK Sân bay Quốc tế New York J F Kennedy New York, Hoa Kỳ
AVIANCA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog