CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez

Thông tin chuyến bay

05:00 → 06:32 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
06:00 → 07:26 1h 26phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
COPA AIRLINES COLOMBIA
06:06 → 07:31 1h 25phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
06:17 → 07:49 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
06:43 → 08:04 1h 21phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
07:48 → 09:20 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
08:34 → 10:00 1h 26phút
PEI Sân bay Quốc tế Matecana Pereira, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
08:45 → 09:25 40phút
MTR Sân bay Los Garzones Monteria, Colombia
EASYFLY
09:11 → 10:43 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
09:27 → 10:37 1h 10phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
LAN AIRLINES
09:34 → 11:03 1h 29phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
09:35 → 13:27 3h 52phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
VIVA AIR PERU
09:35 → 10:53 1h 18phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
09:40 → 11:00 1h 20phút
BGA Sân bay Quốc tế Palonegro Bucaramanga, Colombia
EASYFLY
09:50 → 11:04 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AVIANCA
10:06 → 11:38 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
10:08 → 11:35 1h 27phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
COPA AIRLINES COLOMBIA
10:09 → 11:39 1h 30phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
10:39 → 12:02 1h 23phút
BGA Sân bay Quốc tế Palonegro Bucaramanga, Colombia
AVIANCA
10:56 → 12:21 1h 25phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
11:01 → 12:33 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
11:31 → 13:03 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
11:39 → 13:09 1h 30phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
11:54 → 13:18 1h 24phút
ADZ Sân bay Quốc tế Gustavo Rojas Pinilla San Andres Island, Colombia
LAN AIRLINES
12:18 → 13:32 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
12:20 → 13:56 1h 36phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
AVIANCA
12:23 → 13:48 1h 25phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
12:26 → 13:58 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
12:57 → 14:22 1h 25phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
13:23 → 14:44 1h 21phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
13:29 → 15:01 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
13:55 → 17:20 4h 25phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
INTERJET
14:14 → 15:28 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
14:31 → 16:03 1h 32phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
LAN AIRLINES
14:32 → 16:04 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
14:36 → 17:32 2h 56phút
FLL Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale Hollywood Fort Lauderdale, Hoa Kỳ
SPIRIT AIRLINES
14:44 → 17:48 3h 04phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
15:06 → 17:59 2h 53phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AVIANCA
15:08 → 16:33 1h 25phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
15:19 → 16:33 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
15:21 → 20:20 4h 59phút
JFK Sân bay Quốc tế New York J F Kennedy New York, Hoa Kỳ
JETBLUE AIRWAYS
15:50 → 17:22 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
16:35 → 18:05 1h 30phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
16:45 → 19:43 2h 58phút
FLL Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale Hollywood Fort Lauderdale, Hoa Kỳ
JETBLUE AIRWAYS
16:50 → 18:04 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AVIANCA
17:04 → 18:36 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
17:48 → 19:02 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
18:15 → 19:41 1h 26phút
PEI Sân bay Quốc tế Matecana Pereira, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
18:31 → 22:10 3h 39phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
LAN AIRLINES
18:40 → 20:12 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
18:55 → 20:15 1h 20phút
BGA Sân bay Quốc tế Palonegro Bucaramanga, Colombia
EASYFLY
19:48 → 21:20 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
20:03 → 21:28 1h 25phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
20:17 → 21:31 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AVIANCA
20:17 → 23:06 2h 49phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
AVIANCA
20:46 → 22:18 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
21:11 → 22:25 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
21:44 → 23:16 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
21:59 → 23:29 1h 30phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
22:15 → 23:29 1h 14phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
22:36 → 23:59 1h 23phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
22:56 → 00:28 1h 32phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog