PEI Sân bay Quốc tế Matecana

Thông tin chuyến bay

05:12 → 06:38 1h 26phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
05:51 → 06:47 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
08:59 → 09:55 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
10:30 → 11:26 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
10:30 → 11:48 1h 18phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
11:00 → 12:00 1h 00phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
EASYFLY
12:00 → 13:01 1h 01phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
12:05 → 13:01 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
12:10 → 13:10 1h 00phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
EASYFLY
13:42 → 14:38 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
14:00 → 14:40 40phút
EOH Sân bay Enrique Olaya Herrera Medellin, Colombia
EASYFLY
15:29 → 16:25 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
15:45 → 19:39 3h 54phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
15:50 → 16:50 1h 00phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
EASYFLY
16:30 → 17:05 35phút
EOH Sân bay Enrique Olaya Herrera Medellin, Colombia
EASYFLY
17:55 → 18:51 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
18:20 → 19:40 1h 20phút
BGA Sân bay Quốc tế Palonegro Bucaramanga, Colombia
EASYFLY
18:31 → 19:58 1h 27phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
18:40 → 19:36 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
19:01 → 20:19 1h 18phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
19:25 → 20:25 1h 00phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
EASYFLY
19:28 → 20:49 1h 21phút
SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Santa Marta, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
19:49 → 20:40 51phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
20:11 → 21:29 1h 18phút
CTG Sân bay Quốc tế Rafael Nunez Cartagena, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
20:14 → 21:10 56phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog