SMR Sân bay Quốc tế Simon Bolivar

Thông tin chuyến bay

07:20 → 08:44 1h 24phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
07:42 → 09:00 1h 18phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
08:05 → 09:29 1h 24phút
BGA Sân bay Quốc tế Palonegro Bucaramanga, Colombia
AVIANCA
08:06 → 09:40 1h 34phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
08:10 → 09:41 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
09:33 → 11:04 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
10:33 → 12:04 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
11:15 → 12:33 1h 18phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
11:15 → 12:27 1h 12phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
LAN AIRLINES
12:16 → 13:50 1h 34phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
12:22 → 13:53 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
13:18 → 14:33 1h 15phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AVIANCA
13:46 → 15:17 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
14:45 → 16:16 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
16:21 → 17:45 1h 24phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
16:39 → 18:10 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
17:29 → 18:58 1h 29phút
PEI Sân bay Quốc tế Matecana Pereira, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
17:46 → 19:10 1h 24phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
18:04 → 19:35 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
18:48 → 20:06 1h 18phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
20:28 → 21:52 1h 24phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
21:00 → 22:31 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
21:19 → 22:53 1h 34phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
22:11 → 23:29 1h 18phút
MDE Sân bay Quốc tế Jose Maria Cordova Medellin, Colombia
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA
22:19 → 23:50 1h 31phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
22:27 → 23:51 1h 24phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog