BNE Sân bay Brisbane

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:35 1h 35phút
MKY Sân bay Mackay Mackay, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:25 → 08:00 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:55 → 08:55 2h 00phút
EMD Sân bay Emerald Emerald, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:00 → 09:15 2h 45phút
ADL Sân bay Adelaide Adelaide, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:10 → 08:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:15 → 11:45 6h 30phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
MALINDO AIR
07:15 → 09:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:15 → 15:45 10h 30phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
07:40 → 10:05 2h 25phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:45 → 09:50 2h 05phút
BCI Sân bay Barcaldine Barcaldine, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:45 → 11:35 2h 50phút
VLI Sân bay Port Vila Port Vila, Vanuatu
AIRVANUATU
07:45 → 10:45 3h 00phút
LRE Sân bay Longreach Longreach, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:10 → 09:30 1h 20phút
RMA Sân bay Roma Roma, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:10 → 09:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:10 → 10:40 2h 30phút
CTL Sân bay Charleville Charleville, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:15 → 10:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:20 → 09:15 55phút
BDB Sân bay Bundaberg Bundaberg, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:30 → 12:05 5h 35phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:40 → 10:15 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:40 → 11:05 2h 25phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:40 → 17:45 10h 05phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:45 → 10:05 1h 20phút
ROK Sân bay Rockhampton Rockhampton, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:45 → 10:35 1h 50phút
CBR Sân bay Quốc tế Canberra Canberra, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:50 → 11:35 2h 45phút
ISA Sân bay Mount Isa Mount Isa, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:55 → 11:20 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
09:10 → 10:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:15 → 11:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:20 → 15:30 8h 10phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
09:30 → 13:15 4h 15phút
DRW Sân bay Quốc tế Darwin Darwin, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:30 → 11:30 2h 00phút
TSV Sân bay Townsville Townsville, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:35 → 14:55 3h 20phút
AKL Sân bay Quốc tế Auckland Auckland, New Zealand
AIR NEW ZEALAND
09:40 → 11:15 1h 35phút
EMD Sân bay Emerald Emerald, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:40 → 11:15 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:45 → 12:55 3h 10phút
POM Sân bay Quốc tế Port Moresby Port Moresby, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
09:45 → 10:40 55phút
BDB Sân bay Bundaberg Bundaberg, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
09:45 → 12:10 2h 25phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:55 → 11:25 1h 30phút
NTL Sân bay Newcastle Newcastle, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:00 → 10:50 50phút
HVB Sân bay Vịnh Hervey Hervey Bay, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:10 → 17:15 9h 05phút
CAN Sân bay Quốc tế Quảng Châu Guangzhou, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:10 → 11:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:15 → 12:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:15 → 11:50 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
10:15 → 13:25 2h 10phút
NLK Sân bay Đảo Norfolk Norfolk Island, Đảo Norfolk
AIR NEW ZEALAND
10:20 → 13:10 3h 20phút
ASP Sân bay Alice Springs Alice Springs, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:40 → 16:30 7h 50phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
11:10 → 12:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:10 → 12:30 1h 20phút
ROK Sân bay Rockhampton Rockhampton, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:15 → 13:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:20 → 13:10 1h 50phút
MOV Sân bay Moranbah Moranbah, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:45 → 14:00 2h 45phút
ADL Sân bay Adelaide Adelaide, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:10 → 13:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:10 → 14:10 2h 00phút
HTI Sân bay Great Barrier Reef Hamilton Island, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:15 → 17:30 3h 15phút
AKL Sân bay Quốc tế Auckland Auckland, New Zealand
AIR NEW ZEALAND
12:30 → 16:05 5h 35phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:55 → 18:00 3h 05phút
AKL Sân bay Quốc tế Auckland Auckland, New Zealand
CHINA AIRLINES
13:10 → 14:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:15 → 15:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:15 → 14:10 55phút
BDB Sân bay Bundaberg Bundaberg, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:35 → 16:00 2h 25phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:50 → 14:40 50phút
HVB Sân bay Vịnh Hervey Hervey Bay, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:00 → 16:10 2h 10phút
CBR Sân bay Quốc tế Canberra Canberra, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:10 → 15:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:15 → 15:50 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
14:15 → 16:15 2h 00phút
TSV Sân bay Townsville Townsville, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:45 → 16:20 1h 35phút
MKY Sân bay Mackay Mackay, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:00 → 17:25 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:10 → 16:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:15 → 16:35 1h 20phút
ROK Sân bay Rockhampton Rockhampton, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:05 → 17:00 55phút
BDB Sân bay Bundaberg Bundaberg, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:10 → 21:30 7h 20phút
BWN Sân bay Quốc tế Brunei Bandar Seri Begawan, Brunei
ROYAL BRUNEI AIRLINES
16:10 → 17:20 1h 10phút
GLT Sân bay Gladstone Gladstone, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:10 → 17:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:15 → 18:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:20 → 18:45 2h 25phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:05 → 19:30 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:10 → 18:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:15 → 19:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:30 → 21:15 5h 45phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
17:45 → 21:20 5h 35phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:50 → 19:10 1h 20phút
ROK Sân bay Rockhampton Rockhampton, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:05 → 19:55 1h 50phút
CBR Sân bay Quốc tế Canberra Canberra, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:20 → 00:20 8h 00phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
19:05 → 00:40 3h 35phút
CHC Sân bay Quốc tế Christchurch Christchurch, New Zealand
AIR NEW ZEALAND
19:05 → 00:35 3h 30phút
WLG Sân bay Quốc tế Wellington Wellington, New Zealand
AIR NEW ZEALAND
19:10 → 20:45 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
19:15 → 21:40 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
19:55 → 21:55 2h 00phút
TSV Sân bay Townsville Townsville, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
20:40 → 22:15 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
22:15 → 05:15 9h 00phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
22:25 → 06:50 14h 25phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
ETIHAD AIRWAYS
22:50 → 05:45 8h 55phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
23:50 → 05:45 7h 55phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog