POM Sân bay Quốc tế Port Moresby

Thông tin chuyến bay

06:10 → 06:55 45phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
06:30 → 07:05 35phút
PNP Sân bay Popondetta Popondetta, Papua New Guinea
PNG AIR
07:00 → 08:20 1h 20phút
WWK Sân bay Quốc tế Wewak Wewak, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:00 → 07:35 35phút
PNP Sân bay Popondetta Popondetta, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:10 → 08:40 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:30 → 09:00 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:30 → 08:45 1h 15phút
GKA Sân bay Goroka Goroka, Papua New Guinea
PNG AIR
07:45 → 10:00 2h 15phút
WWK Sân bay Quốc tế Wewak Wewak, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:45 → 08:30 45phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:45 → 11:10 3h 25phút
VAI Sân bay Vanimo Vanimo, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
07:50 → 11:00 2h 10phút
BUA Sân bay Buka Buka, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
08:00 → 11:05 3h 05phút
TBG Sân bay Tabubil Tabubil, Papua New Guinea
PNG AIR
08:00 → 12:05 4h 05phút
UNG Sân bay Kiunga Kiunga, Papua New Guinea
PNG AIR
08:00 → 09:30 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
PNG AIR
08:30 → 09:30 1h 00phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
08:55 → 11:30 2h 35phút
MIS Sân bay Misima Misima, Papua New Guinea
PNG AIR
08:55 → 09:55 1h 00phút
GUR Sân bay Gurney Alotau, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
08:55 → 09:45 50phút
GKA Sân bay Goroka Goroka, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
08:55 → 10:05 1h 10phút
GUR Sân bay Gurney Alotau, Papua New Guinea
PNG AIR
09:10 → 11:35 2h 25phút
MDU Sân bay Mendi Mendi, Papua New Guinea
PNG AIR
09:10 → 10:45 1h 35phút
MXH Sân bay Moro Moro, Papua New Guinea
PNG AIR
09:10 → 09:55 45phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
09:10 → 12:05 2h 55phút
UNG Sân bay Kiunga Kiunga, Papua New Guinea
PNG AIR
09:10 → 10:25 1h 15phút
DAU Sân bay Daru Daru, Papua New Guinea
PNG AIR
09:20 → 10:50 1h 30phút
KVG Sân bay Kavieng Kavieng, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
09:20 → 11:25 2h 05phút
TBG Sân bay Tabubil Tabubil, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
09:20 → 12:15 2h 55phút
UNG Sân bay Kiunga Kiunga, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
09:20 → 12:10 2h 50phút
MAS Sân bay Momote Manus Island, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
09:30 → 10:55 1h 25phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
AIR NIUGINI
09:50 → 14:15 4h 25phút
RAB Sân bay Tokua Rabaul, Papua New Guinea
PNG AIR
09:50 → 10:55 1h 05phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
PNG AIR
09:50 → 12:55 3h 05phút
HKN Sân bay Hoskins Hoskins, Papua New Guinea
PNG AIR
10:15 → 11:45 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
10:55 → 12:20 1h 25phút
RAB Sân bay Tokua Rabaul, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
11:15 → 12:45 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
11:20 → 12:25 1h 05phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
PNG AIR
11:20 → 13:50 2h 30phút
MAG Sân bay Madang Madang, Papua New Guinea
PNG AIR
11:35 → 13:05 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
12:00 → 13:30 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
PNG AIR
12:00 → 14:55 2h 55phút
WWK Sân bay Quốc tế Wewak Wewak, Papua New Guinea
PNG AIR
12:05 → 13:30 1h 25phút
MAG Sân bay Madang Madang, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
12:10 → 12:55 45phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
12:50 → 13:55 1h 05phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
PNG AIR
14:25 → 16:45 2h 20phút
LNV Sân bay Đảo Lihir Lihir Island, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
14:30 → 18:40 6h 10phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
AIR NIUGINI
15:00 → 16:15 1h 15phút
GKA Sân bay Goroka Goroka, Papua New Guinea
PNG AIR
15:05 → 16:10 1h 05phút
HKN Sân bay Hoskins Hoskins, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
15:15 → 18:30 3h 15phút
KVG Sân bay Kavieng Kavieng, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
15:15 → 17:15 2h 00phút
RAB Sân bay Tokua Rabaul, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
15:20 → 16:50 1h 30phút
HGU Sân bay Kagamuga Mount Hagen, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
15:20 → 15:55 35phút
PNP Sân bay Popondetta Popondetta, Papua New Guinea
PNG AIR
15:20 → 16:10 50phút
GKA Sân bay Goroka Goroka, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
15:25 → 16:50 1h 25phút
MAG Sân bay Madang Madang, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
16:00 → 16:35 35phút
PNP Sân bay Popondetta Popondetta, Papua New Guinea
AIR NIUGINI
16:10 → 16:55 45phút
LAE Sân bay Lae Nadzab Lae, Papua New Guinea
AIR NIUGINI

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog