ADL Sân bay Adelaide

Thông tin chuyến bay

06:00 → 08:20 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
06:05 → 07:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:05 → 07:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
06:10 → 09:05 2h 25phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
06:25 → 08:50 1h 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
06:45 → 07:40 55phút
PLO Sân bay Port Lincoln Port Lincoln, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:00 → 08:30 1h 30phút
OLP Sân bay Olympic Dam Olympic Dam, Quần đảo Biển San Hô
ALLIANCE AIRLINES
07:05 → 08:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
07:30 → 11:00 3h 00phút
CNS Sân bay Quốc tế Cairns Cairns, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
07:50 → 09:40 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
08:00 → 10:00 3h 30phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
08:00 → 10:20 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
08:05 → 09:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
08:15 → 14:30 7h 45phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
08:45 → 11:35 2h 20phút
OOL Sân bay Gold Coast Gold Coast, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
09:05 → 11:30 1h 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
09:10 → 12:05 2h 25phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
09:10 → 15:10 7h 30phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
09:35 → 11:25 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
10:10 → 13:05 2h 25phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:30 → 12:50 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:00 → 13:20 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
11:00 → 12:55 3h 25phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:35 → 13:25 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
12:00 → 14:20 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
12:50 → 15:45 2h 25phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
14:05 → 15:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
15:05 → 16:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:30 → 17:50 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
15:45 → 18:35 2h 20phút
MCY Sân bay Sunshine Coast Sunshine Coast, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
16:15 → 19:05 2h 20phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
17:05 → 18:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
18:15 → 21:55 3h 40phút
DRW Sân bay Quốc tế Darwin Darwin, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
18:45 → 20:35 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:55 → 20:50 3h 25phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:55 → 20:45 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
19:05 → 20:55 1h 20phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
19:10 → 21:30 1h 50phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
19:20 → 22:05 2h 15phút
OOL Sân bay Gold Coast Gold Coast, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
19:40 → 22:00 1h 50phút
HBA Sân bay Quốc tế Hobart Hobart, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
21:30 → 04:55 8h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog