NTL Sân bay Newcastle

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:15 1h 15phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
06:05 → 07:45 1h 40phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
06:30 → 07:15 45phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
REGIONAL EXPRESS
06:45 → 08:15 1h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:55 → 09:10 1h 15phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
08:25 → 10:05 1h 40phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
10:15 → 11:00 45phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
REGIONAL EXPRESS
10:55 → 12:10 1h 15phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
11:50 → 13:20 1h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:25 → 16:00 1h 35phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
14:25 → 16:05 1h 40phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
14:35 → 15:40 1h 05phút
OOL Sân bay Gold Coast Gold Coast, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
15:30 → 17:00 1h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:00 → 17:45 45phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
REGIONAL EXPRESS
17:10 → 18:25 1h 15phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
18:00 → 19:05 1h 05phút
OOL Sân bay Gold Coast Gold Coast, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
18:35 → 20:15 1h 40phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
18:55 → 20:10 1h 15phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog