PER Sân bay Perth

Thông tin chuyến bay

02:10 → 07:50 5h 40phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
05:45 → 10:05 2h 50phút
ASP Sân bay Alice Springs Alice Springs, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:50 → 12:25 5h 35phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIR ASIA X
07:00 → 13:30 4h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:15 → 11:00 3h 45phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
JETSTAR AIRWAYS
07:15 → 09:10 1h 55phút
KTA Sân bay Karratha Karratha, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:15 → 10:15 2h 00phút
PHE Sân bay Quốc tế Port Hedland Port Hedland, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:30 → 13:35 3h 35phút
DRW Sân bay Quốc tế Darwin Darwin, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:00 → 10:05 1h 05phút
KGI Sân bay Kalgoorlie-Boulder Kalgoorlie-Boulder, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:50 → 12:15 2h 25phút
BME Sân bay Quốc tế Broome Broome, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:00 → 16:30 4h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:45 → 12:40 1h 55phút
KTA Sân bay Karratha Karratha, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:10 → 13:50 2h 40phút
BME Sân bay Quốc tế Broome Broome, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
11:20 → 13:00 1h 40phút
ZNE Sân bay Newman Newman, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:25 → 15:20 3h 55phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
11:30 → 13:45 2h 15phút
PHE Sân bay Quốc tế Port Hedland Port Hedland, Quần đảo Biển San Hô
ALLIANCE AIRLINES
12:20 → 17:45 5h 25phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
QANTAS AIRWAYS
12:35 → 14:35 2h 00phút
LEA Sân bay Learmonth Exmouth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:15 → 15:10 1h 55phút
KTA Sân bay Karratha Karratha, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:40 → 17:25 3h 45phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
JETSTAR AIRWAYS
13:45 → 15:50 2h 05phút
KTA Sân bay Karratha Karratha, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
14:10 → 16:45 2h 35phút
BME Sân bay Quốc tế Broome Broome, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
14:30 → 19:15 10h 45phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
14:55 → 21:25 4h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:00 → 16:45 1h 45phút
ZNE Sân bay Newman Newman, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
15:35 → 22:25 3h 50phút
CBR Sân bay Quốc tế Canberra Canberra, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:40 → 18:05 2h 25phút
BME Sân bay Quốc tế Broome Broome, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:00 → 18:10 2h 10phút
PHE Sân bay Quốc tế Port Hedland Port Hedland, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
16:15 → 18:10 1h 55phút
KTA Sân bay Karratha Karratha, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:20 → 18:20 2h 00phút
PHE Sân bay Quốc tế Port Hedland Port Hedland, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:25 → 18:10 1h 45phút
PBO Sân bay Paraburdoo Paraburdoo, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:30 → 17:35 1h 05phút
KGI Sân bay Kalgoorlie-Boulder Kalgoorlie-Boulder, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
16:30 → 17:30 1h 00phút
GET Sân bay Geraldton Geraldton, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:30 → 18:10 1h 40phút
ZNE Sân bay Newman Newman, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:35 → 21:45 5h 10phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
16:55 → 23:25 4h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:15 → 01:00 7h 45phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
JETSTAR AIRWAYS
17:15 → 18:20 1h 05phút
KGI Sân bay Kalgoorlie-Boulder Kalgoorlie-Boulder, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:15 → 21:15 4h 00phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
JETSTAR AIRWAYS
18:20 → 22:05 3h 45phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
18:25 → 20:00 1h 35phút
EPR Sân bay Esperance Esperance, Quần đảo Biển San Hô
REGIONAL EXPRESS
19:10 → 20:20 1h 10phút
ALH Sân bay Quốc tế Albany Albany, Quần đảo Biển San Hô
REGIONAL EXPRESS
19:20 → 05:05 17h 45phút
LHR Sân bay London Heathrow London, Vương quốc Anh
QANTAS AIRWAYS
20:05 → 23:50 3h 45phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
22:20 → 05:20 11h 00phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
22:50 → 05:55 12h 05phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
23:35 → 06:05 4h 30phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog