CBR Sân bay Quốc tế Canberra

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:00 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
06:10 → 07:05 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:20 → 07:30 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:25 → 07:35 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
06:30 → 07:25 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:35 → 07:50 1h 45phút
ADL Sân bay Adelaide Adelaide, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
06:50 → 07:35 1h 45phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:05 → 08:05 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
07:15 → 08:10 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:55 → 08:50 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:55 → 08:35 1h 40phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
08:05 → 09:05 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
08:10 → 09:20 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:15 → 09:10 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:25 → 09:35 1h 10phút
NTL Sân bay Newcastle Newcastle, Quần đảo Biển San Hô
FREEDOM AIR
08:40 → 09:20 1h 40phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
08:45 → 09:55 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
09:05 → 10:00 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
09:10 → 10:20 1h 10phút
NTL Sân bay Newcastle Newcastle, Quần đảo Biển San Hô
FREEDOM AIR
09:15 → 10:10 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:45 → 10:55 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
09:45 → 10:40 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:05 → 11:05 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
10:20 → 11:35 1h 15phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
10:30 → 11:05 1h 35phút
OOL Sân bay Gold Coast Gold Coast, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
10:30 → 12:05 1h 35phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
11:00 → 11:55 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:00 → 12:10 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:00 → 13:10 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:05 → 13:00 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:05 → 12:50 1h 45phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
12:20 → 13:00 1h 40phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
12:35 → 13:35 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
12:40 → 13:50 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
TIGERAIR AUSTRALIA
13:00 → 13:55 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
13:40 → 14:50 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:10 → 15:10 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QATAR AIRWAYS
14:10 → 15:05 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
14:10 → 23:05 16h 55phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
14:35 → 15:35 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
14:50 → 16:00 1h 10phút
NTL Sân bay Newcastle Newcastle, Quần đảo Biển San Hô
FREEDOM AIR
15:00 → 16:10 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
15:05 → 16:00 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:10 → 16:20 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
15:45 → 16:25 1h 40phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
TIGERAIR AUSTRALIA
16:00 → 16:55 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
16:05 → 17:05 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
17:00 → 18:10 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
17:05 → 18:05 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
17:10 → 18:20 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:15 → 18:10 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:25 → 18:05 1h 40phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
17:35 → 18:50 1h 45phút
ADL Sân bay Adelaide Adelaide, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:40 → 18:25 1h 45phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
17:55 → 18:50 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:00 → 19:10 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:10 → 19:20 1h 10phút
NTL Sân bay Newcastle Newcastle, Quần đảo Biển San Hô
FREEDOM AIR
18:30 → 19:40 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
18:35 → 19:30 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
18:50 → 20:05 1h 45phút
ADL Sân bay Adelaide Adelaide, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
18:55 → 20:30 4h 35phút
PER Sân bay Perth Perth, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
19:00 → 19:55 55phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
19:00 → 19:45 1h 45phút
BNE Sân bay Brisbane Brisbane, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
19:05 → 20:05 1h 00phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
19:45 → 20:55 1h 10phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
23:55 → 05:00 8h 05phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog