YIA Yogyakarta International Airport

Thông tin chuyến bay

06:25 → 07:40 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
06:30 → 08:55 1h 25phút
BDJ Sân bay Syamsudin Noor Banjarmasin, Indonesia
LION AIR
07:10 → 09:15 2h 05phút
BTH Sân bay Quốc tế Hang Nadim Batam, Indonesia
SUPER AIR JET
07:40 → 10:35 1h 55phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SUPER AIR JET
07:40 → 10:45 2h 05phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
INDONESIA AIRASIA
07:50 → 09:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
08:05 → 10:30 1h 25phút
BDJ Sân bay Syamsudin Noor Banjarmasin, Indonesia
LION AIR
08:35 → 11:30 1h 55phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
08:55 → 09:55 1h 00phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
09:40 → 12:30 1h 50phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
CITILINK
09:50 → 12:50 2h 00phút
AAP Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport Samarinda, Indonesia
SUPER AIR JET
09:50 → 12:15 1h 25phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
10:00 → 11:15 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
10:45 → 11:45 1h 00phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
10:55 → 13:05 2h 10phút
PKU Sân bay Pekanbaru Pekanbaru, Indonesia
CITILINK
11:00 → 13:55 1h 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
11:25 → 13:10 1h 45phút
PNK Sân bay Pontianak Pontianak, Indonesia
SUPER AIR JET
11:30 → 12:40 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
11:45 → 15:20 2h 35phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
12:50 → 14:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
13:05 → 15:30 1h 25phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
13:15 → 16:00 2h 45phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
LION AIR
13:30 → 16:05 1h 35phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
GARUDA INDONESIA
13:35 → 14:45 1h 10phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
CITILINK
13:40 → 14:55 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
14:00 → 16:10 2h 10phút
PKU Sân bay Pekanbaru Pekanbaru, Indonesia
LION AIR
14:00 → 16:25 1h 25phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
14:30 → 15:35 1h 05phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
14:30 → 19:25 4h 55phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
BATIK AIR
14:45 → 17:40 1h 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
14:45 → 22:40 6h 55phút
MDC Sân bay Quốc tế Sam Ratulangi Manado, Indonesia
LION AIR
15:05 → 17:55 1h 50phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SUPER AIR JET
15:10 → 16:20 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
16:15 → 17:50 1h 35phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
SUPER AIR JET
16:20 → 19:15 1h 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
16:50 → 18:35 1h 45phút
PNK Sân bay Pontianak Pontianak, Indonesia
SUPER AIR JET
16:50 → 19:40 1h 50phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
16:50 → 18:10 1h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
17:30 → 21:10 2h 40phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
17:30 → 18:40 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
17:55 → 20:20 1h 25phút
LOP Sân bay Quốc tế Lombok Lombok, Indonesia
SUPER AIR JET
18:15 → 20:40 1h 25phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
18:30 → 19:35 1h 05phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
19:00 → 20:15 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
19:15 → 20:25 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
19:15 → 20:25 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
19:30 → 20:35 1h 05phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
20:00 → 22:55 1h 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog