YIA Yogyakarta International Airport

Thông tin chuyến bay

05:20 → 08:00 2h 40phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
LION AIR
05:30 → 08:30 2h 00phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
05:40 → 06:50 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
06:00 → 07:10 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
06:20 → 07:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
06:45 → 09:00 2h 15phút
PKU Sân bay Pekanbaru Pekanbaru, Indonesia
LION AIR
06:50 → 08:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
07:20 → 10:00 1h 40phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
07:25 → 09:40 1h 15phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
07:25 → 08:45 1h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
07:40 → 08:50 1h 10phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
08:00 → 09:50 1h 50phút
DJB Sân bay Sultan Thaha Jambi, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
08:00 → 12:05 4h 05phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
08:20 → 09:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
08:50 → 10:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
09:20 → 10:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
09:50 → 11:20 1h 30phút
PKY Sân bay Panarung Palangkaraya, Indonesia
BATIK AIR
10:05 → 11:25 1h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
10:20 → 11:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
10:30 → 13:25 1h 55phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
CITILINK
10:50 → 12:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
11:05 → 13:20 2h 15phút
PKU Sân bay Pekanbaru Pekanbaru, Indonesia
CITILINK
11:20 → 13:35 1h 15phút
BDJ Sân bay Syamsudin Noor Banjarmasin, Indonesia
LION AIR
11:45 → 15:15 2h 30phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
11:50 → 13:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
11:55 → 13:05 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
12:10 → 13:30 1h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
12:20 → 14:20 2h 00phút
BTH Sân bay Quốc tế Hang Nadim Batam, Indonesia
LION AIR
12:20 → 13:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
12:30 → 15:15 1h 45phút
AAP Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport Samarinda, Indonesia
LION AIR
12:40 → 15:40 2h 00phút
TRK Sân bay Tarakan Tarakan, Indonesia
LION AIR
12:55 → 14:05 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
13:40 → 16:40 2h 00phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
13:50 → 15:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
14:05 → 15:30 1h 25phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
14:20 → 15:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
14:40 → 16:10 1h 30phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
14:55 → 19:55 4h 00phút
BEJ Sân bay Berau Tanjung Redeb, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
14:55 → 18:00 2h 05phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
15:00 → 16:10 1h 10phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
15:20 → 16:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
15:25 → 16:35 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
15:40 → 18:10 1h 30phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
16:15 → 17:40 1h 25phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
16:20 → 17:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
16:20 → 18:40 1h 20phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
GARUDA INDONESIA
16:25 → 17:40 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
16:50 → 18:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
17:00 → 18:10 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
17:20 → 20:50 2h 30phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
17:30 → 19:00 1h 30phút
TKG Sân bay Radin Inten II Bandar Lampung, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
17:40 → 20:00 1h 20phút
LOP Sân bay Quốc tế Lombok Lombok, Indonesia
LION AIR
17:50 → 19:30 1h 40phút
PNK Sân bay Pontianak Pontianak, Indonesia
LION AIR
17:50 → 19:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
18:20 → 19:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
18:20 → 19:40 1h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
18:20 → 19:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
18:35 → 20:30 1h 55phút
PDG Sân bay Quốc tế Minangkabau Padang, Indonesia
LION AIR
18:50 → 20:00 1h 10phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
18:50 → 19:55 1h 05phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
19:20 → 22:05 1h 45phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
19:50 → 21:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
20:10 → 23:45 2h 35phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
GARUDA INDONESIA
20:20 → 22:30 1h 10phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
20:20 → 21:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
21:20 → 22:30 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
22:15 → 01:25 2h 10phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
SRIWIJAYA AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog