HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma

Thông tin chuyến bay

05:00 → 07:20 2h 20phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
CITILINK
05:00 → 08:55 3h 55phút
BTJ Sân bay Sultan Iskandarmuda Banda Aceh, Indonesia
CITILINK
05:15 → 06:30 1h 15phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
CITILINK
05:15 → 06:45 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
05:45 → 09:05 2h 20phút
LOP Sân bay Quốc tế Lombok Lombok, Indonesia
CITILINK
05:55 → 11:15 4h 20phút
TRK Sân bay Tarakan Tarakan, Indonesia
BATIK AIR
05:55 → 09:00 2h 05phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
BATIK AIR
06:05 → 11:35 3h 30phút
AMQ Sân bay Pattimura Ambon, Indonesia
BATIK AIR
06:20 → 07:50 1h 30phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
CITILINK
07:25 → 08:40 1h 15phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
07:30 → 08:55 1h 25phút
MLG Sân bay Abdul Rachman Saleh Malang, Indonesia
CITILINK
07:45 → 09:15 1h 30phút
MLG Sân bay Abdul Rachman Saleh Malang, Indonesia
BATIK AIR
07:50 → 10:10 2h 20phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
BATIK AIR
08:25 → 10:45 2h 20phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
CITILINK
08:50 → 11:45 1h 55phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
CITILINK
09:10 → 10:20 1h 10phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
BATIK AIR
09:35 → 11:05 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
09:55 → 11:10 1h 15phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
CITILINK
10:35 → 11:30 55phút
TSY Sân bay Tasikmalaya Cibeurem Tasikmalaya, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
10:50 → 12:50 2h 00phút
DTB Sân bay Silangit Siborong Borong, Indonesia
CITILINK
11:15 → 12:30 1h 15phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
CITILINK
11:30 → 12:40 1h 10phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
12:25 → 14:00 1h 35phút
MLG Sân bay Abdul Rachman Saleh Malang, Indonesia
CITILINK
12:30 → 13:35 1h 05phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
BATIK AIR
12:45 → 14:15 1h 30phút
MLG Sân bay Abdul Rachman Saleh Malang, Indonesia
BATIK AIR
12:50 → 14:20 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
13:05 → 14:20 1h 15phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
BATIK AIR
13:15 → 13:50 35phút
BDO Sân bay Quốc tế Husein Sastranegara Bandung, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
13:25 → 15:10 1h 45phút
PKU Sân bay Pekanbaru Pekanbaru, Indonesia
BATIK AIR
13:40 → 16:40 2h 00phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
CITILINK
13:55 → 15:10 1h 15phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
CITILINK
14:05 → 15:35 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
14:05 → 15:10 1h 05phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
14:20 → 15:30 1h 10phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
BATIK AIR
14:35 → 15:40 1h 05phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
BATIK AIR
14:45 → 16:10 1h 25phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
CITILINK
14:45 → 16:30 1h 45phút
BTH Sân bay Quốc tế Hang Nadim Batam, Indonesia
BATIK AIR
15:00 → 16:05 1h 05phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
CITILINK
15:30 → 17:15 1h 45phút
PDG Sân bay Quốc tế Minangkabau Padang, Indonesia
BATIK AIR
15:35 → 16:35 1h 00phút
BDO Sân bay Quốc tế Husein Sastranegara Bandung, Indonesia
CITILINK
15:45 → 17:15 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
15:50 → 17:00 1h 10phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
BATIK AIR
15:50 → 17:20 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
16:00 → 17:10 1h 10phút
BKS Sân bay Fatmawati Soekarno Bengkulu, Indonesia
BATIK AIR
16:00 → 17:15 1h 15phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
CITILINK
16:05 → 17:10 1h 05phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
BATIK AIR
16:10 → 17:15 1h 05phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
BATIK AIR
16:10 → 17:15 1h 05phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
BATIK AIR
16:30 → 17:20 50phút
TKG Sân bay Radin Inten II Bandar Lampung, Indonesia
BATIK AIR
16:50 → 18:05 1h 15phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
CITILINK
16:55 → 19:15 2h 20phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
BATIK AIR
17:05 → 18:10 1h 05phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
BATIK AIR
17:05 → 19:00 1h 55phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
17:10 → 18:55 1h 45phút
PDG Sân bay Quốc tế Minangkabau Padang, Indonesia
CITILINK
17:30 → 19:00 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
17:45 → 19:15 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
18:15 → 19:30 1h 15phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
BATIK AIR
18:20 → 19:25 1h 05phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
18:25 → 20:00 1h 35phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
18:30 → 21:25 1h 55phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
BATIK AIR
18:30 → 19:40 1h 10phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
BATIK AIR
18:55 → 20:40 1h 45phút
PDG Sân bay Quốc tế Minangkabau Padang, Indonesia
BATIK AIR
19:20 → 19:55 35phút
TKG Sân bay Radin Inten II Bandar Lampung, Indonesia
CITILINK
19:30 → 21:55 2h 25phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
CITILINK
19:30 → 21:00 1h 30phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
19:40 → 22:50 2h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
BATIK AIR
19:40 → 20:30 50phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
BATIK AIR
19:50 → 23:10 2h 20phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
BATIK AIR
20:05 → 21:15 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
BATIK AIR
20:05 → 22:25 2h 20phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
BATIK AIR
20:15 → 21:35 1h 20phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
20:20 → 22:05 1h 45phút
PKU Sân bay Pekanbaru Pekanbaru, Indonesia
BATIK AIR
21:30 → 22:40 1h 10phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
21:35 → 00:35 2h 00phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
CITILINK

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog