PGK Sân bay Depati Amir

Thông tin chuyến bay

08:00 → 09:05 1h 05phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
08:00 → 09:15 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
08:25 → 08:55 30phút
TJQ Sân bay H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
08:40 → 09:20 40phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
LION AIR
09:55 → 10:35 40phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
NAM AIR
09:55 → 16:50 6h 55phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
NAM AIR
10:15 → 11:05 50phút
PLM Sân bay Palembang Palembang, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
11:00 → 12:30 1h 30phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
NAM AIR
11:05 → 12:15 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
11:25 → 12:55 1h 30phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
NAM AIR
11:30 → 12:40 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
11:50 → 13:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
12:15 → 13:30 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
12:25 → 14:45 2h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
NAM AIR
12:25 → 13:05 40phút
TJQ Sân bay H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Indonesia
NAM AIR
12:25 → 13:05 40phút
TJQ Sân bay H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Indonesia
NAM AIR
12:45 → 13:15 30phút
TJQ Sân bay H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
13:00 → 14:10 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
13:50 → 15:00 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
15:00 → 16:00 1h 00phút
BTH Sân bay Quốc tế Hang Nadim Batam, Indonesia
LION AIR
15:30 → 16:45 1h 15phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
17:10 → 18:15 1h 05phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
NAM AIR
17:40 → 18:50 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
17:55 → 19:05 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
19:30 → 20:40 1h 10phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog