BDJ Sân bay Syamsudin Noor

Thông tin chuyến bay

06:00 → 06:10 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
06:15 → 07:25 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
06:30 → 07:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
06:30 → 06:45 1h 15phút
YIA Yogyakarta International Airport Yogyakarta, Indonesia
LION AIR
07:00 → 07:35 35phút
BTW Sân bay Batu Licin Batu Licin, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:00 → 09:15 2h 15phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:15 → 08:05 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
07:30 → 08:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
07:50 → 08:00 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
08:00 → 08:45 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
08:30 → 09:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
08:40 → 08:45 1h 05phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
09:10 → 10:00 50phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
09:20 → 10:10 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
09:20 → 09:30 1h 10phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
LION AIR
09:25 → 10:35 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
09:40 → 09:50 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
10:30 → 11:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
10:35 → 11:15 1h 40phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
10:35 → 11:00 1h 25phút
YIA Yogyakarta International Airport Yogyakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
11:30 → 12:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
11:30 → 12:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
11:30 → 11:40 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
12:00 → 12:25 1h 25phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
CITILINK
12:20 → 13:05 45phút
KBU Sân bay Stagen Kotabaru, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
12:20 → 14:45 2h 25phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
12:30 → 13:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
13:05 → 13:15 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
13:20 → 13:30 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
13:20 → 14:00 1h 40phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
13:30 → 14:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
13:50 → 14:30 40phút
KBU Sân bay Stagen Kotabaru, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
14:00 → 15:10 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
14:15 → 14:25 1h 10phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
LION AIR
14:50 → 15:35 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
15:05 → 15:55 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
15:10 → 15:20 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
15:10 → 15:50 1h 40phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
NAM AIR
15:20 → 16:20 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
GARUDA INDONESIA
15:30 → 16:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
15:50 → 16:35 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
16:20 → 17:30 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
16:30 → 17:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
16:50 → 17:40 50phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
17:00 → 17:10 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
17:20 → 17:25 1h 05phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
17:30 → 18:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
17:40 → 18:50 1h 10phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
18:00 → 19:10 1h 10phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
18:30 → 19:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
18:45 → 19:40 1h 55phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
18:50 → 19:00 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
19:15 → 20:00 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
20:30 → 21:15 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
21:40 → 22:25 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog