BDJ Sân bay Syamsudin Noor

Thông tin chuyến bay

06:05 → 06:50 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
06:10 → 06:20 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
06:15 → 07:25 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
06:30 → 06:45 1h 15phút
JOG Sân bay Quốc tế Adisucipto Yogyakarta, Indonesia
LION AIR
06:50 → 07:10 1h 20phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
NAM AIR
07:00 → 07:35 35phút
BTW Sân bay Batu Licin Batu Licin, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:00 → 09:15 2h 15phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:25 → 08:10 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
08:50 → 08:55 1h 05phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
09:00 → 09:30 1h 30phút
KJT Sân bay Quốc tế Kertajati Majalengka, Indonesia
LION AIR
09:00 → 09:10 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
09:10 → 09:55 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
09:20 → 10:05 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
09:25 → 10:35 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
10:00 → 10:50 1h 50phút
PNK Sân bay Pontianak Pontianak, Indonesia
NAM AIR
10:00 → 10:35 35phút
BTW Sân bay Batu Licin Batu Licin, Indonesia
NAM AIR
10:30 → 11:50 1h 20phút
AAP Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport Samarinda, Indonesia
NAM AIR
10:50 → 11:30 1h 40phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
10:50 → 12:40 2h 50phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
NAM AIR
10:50 → 10:40 50phút
SMQ Sân bay Sampit Sampit, Indonesia
NAM AIR
10:55 → 11:40 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
11:10 → 11:35 1h 25phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
CITILINK
11:15 → 11:55 40phút
KBU Sân bay Stagen Kotabaru, Indonesia
NAM AIR
11:20 → 12:30 1h 10phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
11:30 → 11:40 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
12:20 → 14:45 2h 25phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
12:20 → 13:05 45phút
KBU Sân bay Stagen Kotabaru, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
13:20 → 14:00 1h 40phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
13:30 → 13:40 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
13:35 → 14:25 50phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
GARUDA INDONESIA
13:35 → 17:00 3h 25phút
BEJ Sân bay Berau Tanjung Redeb, Indonesia
GARUDA INDONESIA
13:40 → 14:20 1h 40phút
YIA Yogyakarta International Airport Yogyakarta, Indonesia
CITILINK
13:50 → 14:30 40phút
KBU Sân bay Stagen Kotabaru, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
13:50 → 14:00 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
13:55 → 14:40 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
14:15 → 14:25 1h 10phút
SRG Sân bay Quốc tế Achmad Yani Semarang, Indonesia
LION AIR
15:10 → 15:50 1h 40phút
SOC Sân bay Quốc tế Adisumarmo Surakarta, Indonesia
NAM AIR
15:15 → 15:55 1h 40phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
15:25 → 16:15 1h 50phút
PNK Sân bay Pontianak Pontianak, Indonesia
NAM AIR
15:30 → 15:40 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
15:55 → 17:05 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
16:00 → 15:40 40phút
SMQ Sân bay Sampit Sampit, Indonesia
NAM AIR
16:15 → 16:05 50phút
SMQ Sân bay Sampit Sampit, Indonesia
NAM AIR
16:45 → 17:30 1h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
17:00 → 18:10 1h 10phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
17:50 → 18:10 1h 20phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
18:00 → 18:10 1h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
18:00 → 19:10 1h 10phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
18:35 → 19:30 55phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
18:35 → 21:20 2h 45phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
18:45 → 19:40 1h 55phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
18:55 → 20:00 1h 05phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
NAM AIR
19:20 → 20:10 50phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
19:40 → 19:45 1h 05phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
CITILINK
20:05 → 20:55 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog