LOP Sân bay Quốc tế Lombok

Thông tin chuyến bay

06:00 → 06:00 1h 00phút
YIA Yogyakarta International Airport Yogyakarta, Indonesia
LION AIR
06:00 → 06:55 1h 55phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
06:10 → 06:00 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
06:30 → 07:00 30phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:00 → 06:50 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
07:40 → 07:30 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
07:50 → 08:30 40phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
08:10 → 08:40 30phút
SWQ Sân bay Sumbawa Besar Sumbawa, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
09:00 → 08:50 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
09:20 → 10:10 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
09:30 → 10:00 30phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
09:40 → 10:40 2h 00phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
09:50 → 10:40 50phút
BMU Sân bay Bima Bima, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
10:05 → 10:35 30phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
10:40 → 10:30 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
10:45 → 11:50 1h 05phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
10:45 → 11:55 1h 10phút
BMU Sân bay Bima Bima, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
11:15 → 12:20 1h 05phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
CITILINK
11:40 → 12:10 30phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
LION AIR
11:45 → 12:45 2h 00phút
HLP Sân bay Quốc tế Halim Perdanakusuma Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
11:55 → 12:55 2h 00phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
INDONESIA AIRASIA
12:40 → 13:40 2h 00phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
12:55 → 13:35 40phút
BMU Sân bay Bima Bima, Indonesia
NAM AIR
13:05 → 14:00 55phút
DPS Sân bay Quốc tế Denpasar Bali Denpasar-Bali, Indonesia
GARUDA INDONESIA
13:40 → 13:30 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
13:55 → 15:10 1h 15phút
LBJ Sân bay Komodo Labuan Bajo, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
14:50 → 15:50 2h 00phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
15:20 → 16:10 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
16:00 → 17:00 1h 00phút
BMU Sân bay Bima Bima, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
16:00 → 16:30 30phút
SWQ Sân bay Sumbawa Besar Sumbawa, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
16:30 → 17:20 1h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
16:40 → 16:30 50phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
19:40 → 20:10 1h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
19:50 → 20:45 1h 55phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
INDONESIA AIRASIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog