1
18:49 - 19:21
32分钟
传输数: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
18:53 - 19:31
38分钟
传输数: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
18:53 - 19:31
38分钟
传输数: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
18:55 - 19:52
57分钟
传输数: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

对于无法获取某些路段车费信息的路线,将不会显示包含这些路段车费在内的总费用。
 1. 1
  18:49 - 19:21
  32分钟
  传输数: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:49 代々木上原 代代木上原 18:52 18:58 下北沢 下北泽 19:02 19:07 明大前
  京王線特急 京王线特急
  前往京王八王子 
  (9分钟
  19:16 19:19 調布 调布
  京王線各停 京王线各站停车
  前往京王八王子 
  (2分钟
  JPY 200
  19:21 西調布 西调布
 2. 2
  18:53 - 19:31
  38分钟
  传输数: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:53 代々木上原 代代木上原
  小田急小田原線急行 小田急小田原线急行
  前往小田原 
  (2分钟
  JPY 130
  18:55 19:02 下北沢 下北泽 19:06 19:09 明大前
  京王線区間急行 京王线区间急行
  前往京王八王子 
  (15分钟
  直通车 調布 调布
  京王線各停 京王线各站停车
  前往京王八王子 
  (2分钟
  JPY 200
  19:31 西調布 西调布
 3. 3
  18:53 - 19:31
  38分钟
  传输数: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:53 代々木上原 代代木上原 18:59 19:06 新宿
  京王線準特急 京王线准特急
  前往京王八王子 
  (19分钟
  19:25 19:29 調布 调布
  京王線各停 京王线各站停车
  前往京王八王子 
  (2分钟
  JPY 250
  19:31 西調布 西调布
 4. 4
  18:55 - 19:52
  57分钟
  传输数: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:55 代々木上原 代代木上原 19:02 19:18 新宿
  Keio New Line Semi Express
  前往笹塚 笹冢
  (5分钟
  直通车 笹塚 笹冢
  京王線区間急行 京王线区间急行
  前往京王八王子 
  (18分钟
  直通车 調布 调布
  京王線各停 京王线各站停车
  前往京王八王子 
  (2分钟
  JPY 250
  19:52 西調布 西调布
cntlog