1
17:09 - 17:41
32phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
17:04 - 17:41
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:10 - 18:00
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
17:06 - 18:00
54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  17:09 - 17:41
  32phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  17:09 代々木上原 Yoyogi-uehara
  小田急小田原線急行 Odakyu Odawara Line Express
  Hướng đến 小田原 Odawara
  (2phút
  JPY 130
  17:11 17:16 下北沢 Shimo-Kitazawa
  京王井の頭線各停 Keio Inokashira Line Local
  Hướng đến 吉祥寺 Kichijoji
  (4phút
  17:20 17:23 明大前 Meidai-mae
  京王線準特急 Keio Line Semi-Special Express
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (10phút
  17:33 17:39 調布 Chofu(Tokyo)
  京王線各停 Keio Line Local
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (2phút
  JPY 200
  17:41 西調布 Nishi-chofu
 2. 2
  17:04 - 17:41
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:04 代々木上原 Yoyogi-uehara
  小田急小田原線快速急行 Odakyu Odawara Line Rapid Express
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (5phút
  JPY 160
  17:09 17:15 新宿 Shinjuku
  京王線準特急 Keio Line Semi-Special Express
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (18phút
  17:33 17:39 調布 Chofu(Tokyo)
  京王線各停 Keio Line Local
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (2phút
  JPY 250
  17:41 西調布 Nishi-chofu
 3. 3
  17:10 - 18:00
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:10 代々木上原 Yoyogi-uehara
  小田急小田原線急行 Odakyu Odawara Line Express
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (5phút
  JPY 160
  17:15 17:21 新宿 Shinjuku
  京王線各停 Keio Line Local
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (39phút
  JPY 250
  18:00 西調布 Nishi-chofu
 4. 4
  17:06 - 18:00
  54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:06 代々木上原 Yoyogi-uehara
  小田急小田原線各停 Odakyu Odawara Line Local
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (8phút
  JPY 160
  17:14 17:21 新宿 Shinjuku
  京王線各停 Keio Line Local
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (39phút
  JPY 250
  18:00 西調布 Nishi-chofu
cntlog