1
16:19 - 16:52
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
16:26 - 17:29
1h3phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
16:28 - 17:50
1h22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
4
16:33 - 17:55
1h22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:19 - 16:52
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:19 福岡空港 Fukuoka Airport
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  Hướng đến 姪浜 Meinohama
  (6phút
  JPY 260
  16:25 16:36 博多 Hakata
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 新大阪 Shinosaka
  (16phút
  JPY 1.140
  Ghế Đặt Trước : JPY 970
  Ghế Tự do : JPY 2.460
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.220
  16:52 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
 2. 2
  16:26 - 17:29
  1h3phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:26 福岡空港 Fukuoka Airport
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  Hướng đến 姪浜 Meinohama
  (6phút
  JPY 260
  16:32 16:39 博多 Hakata
  きらめき Kirameki
  Hướng đến 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  (50phút
  JPY 1.290
  Ghế Đặt Trước : JPY 510
  Khoang Hạng Nhất : JPY 1.540
  17:29 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
 3. 3
  16:28 - 17:50
  1h22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  16:28 福岡空港 Fukuoka Airport
  連絡バス(福岡空港-小倉) Bus(Fukuoka Airport-Kokura)
  Hướng đến 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  (1h22phút
  JPY 1.230
  17:50 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
 4. 4
  16:33 - 17:55
  1h22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:33 福岡空港 Fukuoka Airport
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  Hướng đến 姪浜 Meinohama
  (5phút
  JPY 260
  16:38 16:46 博多 Hakata
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代) JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  Hướng đến 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  (1h9phút
  JPY 1.290
  17:55 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
cntlog