2020/10/21  14:18  ออกเดินทาง
1
14:21 - 14:54
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:28 - 15:50
1ครั้ง22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
3
14:30 - 15:55
1ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
14:21 - 15:55
1ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  14:21 - 14:54
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:21 福岡空港 Fukuoka Airport
  Fukuoka City Subway Kuko Line
  เดินทางไปยัง 姪浜 Meinohama
  (6นาที
  JPY 260
  14:27 14:39 博多 Hakata
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  เดินทางไปยัง 新大阪 Shin-osaka
  (15นาที
  JPY 1,170
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 990
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,500
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 3,270
  14:54 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
 2. 2
  14:28 - 15:50
  1ครั้ง22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  14:28 福岡空港 Fukuoka Airport
  連絡バス(福岡空港-小倉) Bus(Fukuoka Airport-Kokura)
  เดินทางไปยัง 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  (1ครั้ง22นาที
  JPY 1,230
  15:50 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
 3. 3
  14:30 - 15:55
  1ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:30 福岡空港 Fukuoka Airport
  Fukuoka City Subway Kuko Line
  เดินทางไปยัง 姪浜 Meinohama
  (6นาที
  JPY 260
  14:36 14:46 博多 Hakata
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代) JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  เดินทางไปยัง 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  (1ครั้ง9นาที
  JPY 1,310
  15:55 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
 4. 4
  14:21 - 15:55
  1ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:21 福岡空港 Fukuoka Airport
  Fukuoka City Subway Kuko Line
  เดินทางไปยัง 姪浜 Meinohama
  (6นาที
  JPY 260
  14:27 14:46 博多 Hakata
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代) JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  เดินทางไปยัง 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  (1ครั้ง9นาที
  JPY 1,310
  15:55 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
cntlog