2020/08/10  21:32  khởi hành
1
21:38 - 22:28
50phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
21:36 - 22:28
52phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
21:32 - 22:28
56phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
21:38 - 22:46
1h8phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:38 - 22:28
  50phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:38 Sol
  [Metro de Madrid]Línea3 [MetroMadrid]Line3
  Hướng đến Moncloa 
  (1phút
  21:39 21:45 Callao
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Alameda de Osuna 
  (8phút
  21:53 21:59 Núñez de Balboa Nunez de Balboa
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (22phút
  22:21 22:23 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (5phút
  22:28 Rivas-Urbanizaciones
 2. 2
  21:36 - 22:28
  52phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:36 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (10phút
  21:46 21:53 Pacífico Pacifico 21:57 22:05 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (16phút
  22:21 22:23 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (5phút
  22:28 Rivas-Urbanizaciones
 3. 3
  21:32 - 22:28
  56phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:32 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (5phút
  21:37 21:44 Bilbao
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (10phút
  21:54 21:57 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (24phút
  22:21 22:23 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (5phút
  22:28 Rivas-Urbanizaciones
 4. 4
  21:38 - 22:46
  1h8phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:38 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (19phút
  21:57 22:04 Plaza de Castilla
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (35phút
  22:39 22:41 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (5phút
  22:46 Rivas-Urbanizaciones
cntlog