2020/01/18  06:58  ออกเดินทาง
1
07:05 - 07:58
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
07:04 - 07:58
54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
06:59 - 07:58
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
06:59 - 08:10
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  07:05 - 07:58
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:05 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Valdecarros 
  (10นาที
  07:15 07:19 Pacífico Pacifico
  [Metro de Madrid]Línea6(contra reloj back) [MetroMadrid]Line6(Anti-Clockwise)
  เดินทางไปยัง Conde de Casal 
  (4นาที
  07:23 07:31 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (16นาที
  07:47 07:53 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (5นาที
  07:58 Rivas-Urbanizaciones
 2. 2
  07:04 - 07:58
  54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:04 Sol
  [Metro de Madrid]Línea3 [MetroMadrid]Line3
  เดินทางไปยัง Moncloa 
  (1นาที
  07:05 07:08 Callao
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Alameda de Osuna 
  (8นาที
  07:16 07:25 Núñez de Balboa Nunez de Balboa
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (22นาที
  07:47 07:53 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (5นาที
  07:58 Rivas-Urbanizaciones
 3. 3
  06:59 - 07:58
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:59 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (11นาที
  07:10 07:14 Cuatro Caminos
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  เดินทางไปยัง Nuevos Ministerios 
  (14นาที
  07:28 07:31 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (16นาที
  07:47 07:53 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (5นาที
  07:58 Rivas-Urbanizaciones
 4. 4
  06:59 - 08:10
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:59 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (19นาที
  07:18 07:26 Plaza de Castilla
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (35นาที
  08:01 08:05 Puerta de Arganda
  [Metro de Madrid]Línea9(TFM) [MetroMadrid]Line9(TFM)
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (5นาที
  08:10 Rivas-Urbanizaciones
cntlog