2020/04/04  03:31  khởi hành
1
03:40 - 04:39
59phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
03:55 - 04:54
59phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  03:40 - 04:39
  59phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  03:40 Clinton(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến OHare 
  (44phút
  04:24 04:24 OHare
  Đi bộ( 15phút
  04:39 OHare International Airport
 2. 2
  03:55 - 04:54
  59phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  03:55 Clinton(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến OHare 
  (44phút
  04:39 04:39 OHare
  Đi bộ( 15phút
  04:54 OHare International Airport
cntlog