2020/02/28  08:59  ออกเดินทาง
1
09:01 - 10:00
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
09:09 - 10:08
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  09:01 - 10:00
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  09:01 Clinton(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  เดินทางไปยัง OHare 
  (44นาที
  09:45 09:45 OHare
  เดิน( 15นาที
  10:00 OHare International Airport
 2. 2
  09:09 - 10:08
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  09:09 Clinton(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  เดินทางไปยัง OHare 
  (44นาที
  09:53 09:53 OHare
  เดิน( 15นาที
  10:08 OHare International Airport
cntlog