2020/02/18  21:12  khởi hành
1
21:18 - 21:55
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:17 - 21:55
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:18 - 21:55
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:18 Skanstull
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (5phút
  21:23 21:23 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  21:28 21:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (20phút
  21:55 Arlanda Norra
 2. 2
  21:17 - 21:55
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:17 Skanstull
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  Hướng đến Hässelby Strand Hasselby Strand
  (5phút
  21:22 21:22 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  21:27 21:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (20phút
  21:55 Arlanda Norra
cntlog