2021/01/20  11:09  ออกเดินทาง
1
11:18 - 11:55
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:17 - 11:55
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:33 - 12:10
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
11:48 - 12:25
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:18 - 11:55
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:18 Skanstull
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (5นาที
  11:23 11:23 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  11:28 11:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  11:55 Arlanda Norra
 2. 2
  11:17 - 11:55
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:17 Skanstull
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  เดินทางไปยัง Hässelby Strand Hasselby Strand
  (5นาที
  11:22 11:22 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  11:27 11:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  11:55 Arlanda Norra
 3. 3
  11:33 - 12:10
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:33 Skanstull
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (5นาที
  11:38 11:38 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  11:43 11:50 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  12:10 Arlanda Norra
 4. 4
  11:48 - 12:25
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:48 Skanstull
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (5นาที
  11:53 11:53 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  11:58 12:05 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  12:25 Arlanda Norra
cntlog