2020/01/24  10:22  khởi hành
1
10:23 - 10:40
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
10:28 - 10:46
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:23 - 10:40
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  10:23 Paddington
  Circle Line
  Hướng đến Barbican 
  (12phút
  GBP 4,90
  10:35 10:35 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 5phút
  10:40 Kings Cross
 2. 2
  10:28 - 10:46
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  10:28 Paddington
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (13phút
  GBP 4,90
  10:41 10:41 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 5phút
  10:46 Kings Cross
cntlog