2021/01/22  08:07  khởi hành
1
08:10 - 08:35
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
08:14 - 08:44
30phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:10 - 08:44
34phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
08:09 - 08:44
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:10 - 08:35
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  08:10 Paddington
  Circle Line
  Hướng đến Barbican 
  (15phút
  08:25 08:25 Kings Cross St Pancras
  Đi bộ( 10phút
  08:35 Kings Cross
 2. 2
  08:14 - 08:44
  30phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:14 Paddington
  Bakerloo Line
  Hướng đến Elephant Castle 
  (8phút
  08:22 08:26 Oxford Circus
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (9phút
  08:35 08:39 Finsbury Park
  [Great Northern] Peterborough - Kings Cross
  Hướng đến Kings Cross 
  (5phút
  08:44 Kings Cross
 3. 3
  08:10 - 08:44
  34phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:10 Paddington
  Circle Line
  Hướng đến Barbican 
  (15phút
  08:25 08:28 Kings Cross St Pancras
  Piccadilly Line (Heathrow)
  Hướng đến Cockfosters 
  (7phút
  08:35 08:39 Finsbury Park
  [Great Northern] Peterborough - Kings Cross
  Hướng đến Kings Cross 
  (5phút
  08:44 Kings Cross
 4. 4
  08:09 - 08:44
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:09 Paddington
  Bakerloo Line
  Hướng đến Elephant Castle 
  (8phút
  08:17 08:24 Oxford Circus
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (10phút
  08:34 08:39 Finsbury Park
  [Great Northern] Peterborough - Kings Cross
  Hướng đến Kings Cross 
  (5phút
  08:44 Kings Cross
cntlog