2020/01/23  15:09  ออกเดินทาง
1
15:09 - 15:27
18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
15:14 - 15:31
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:09 - 15:27
  18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  15:09 Paddington
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Barking 
  (13นาที
  GBP 4.90
  15:22 15:22 Kings Cross St.Pancras
  เดิน( 5นาที
  15:27 Kings Cross
 2. 2
  15:14 - 15:31
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  15:14 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (12นาที
  GBP 4.90
  15:26 15:26 Kings Cross St.Pancras
  เดิน( 5นาที
  15:31 Kings Cross
cntlog