2020-01-27 Lịch bay

 1. INDIGO 6E-7282 ATR42 /ATR72
  06:10 → 08:05
  1h 55phút
  Đặt trước
 2. INDIGO 6E-608 Airbus A320
  08:05 → 09:15
  1h 10phút
  Đặt trước
 3. SPICEJET SG-422 Boeing 737 Passenger
  09:20 → 10:30
  1h 10phút
  Đặt trước
 4. INDIGO 6E-6809 Airbus A320
  14:20 → 15:40
  1h 20phút
  Đặt trước
 5. INDIGO 6E-783 Airbus A320
  16:20 → 17:30
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. AIR INDIA AI-951 Airbus A321
  18:00 → 19:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. INDIGO 6E-776 Airbus A320
  19:35 → 20:50
  1h 15phút
  Đặt trước
 8. INDIGO 6E-883 Airbus A320
  20:30 → 21:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 9. SPICEJET SG-1060 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  22:00 → 23:40
  1h 40phút
  Đặt trước
 10. INDIGO 6E-742 Airbus A320
  22:10 → 23:35
  1h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog