YYJ Sân bay Quốc tế Victoria

Thông tin chuyến bay

05:30 → 06:15 45phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
05:45 → 06:34 49phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:10 → 08:31 1h 21phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:30 → 07:02 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:45 → 14:15 4h 30phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:50 → 09:23 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
07:00 → 07:25 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
07:00 → 07:30 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
08:00 → 08:35 35phút
YXX Sân bay Quốc tế Abbotsford Abbotsford, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
08:00 → 08:30 30phút
YXX Sân bay Quốc tế Abbotsford Abbotsford, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
08:00 → 08:25 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
08:20 → 10:41 1h 21phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
08:50 → 09:55 1h 05phút
YLW Sân bay Quốc tế Kelowna Kelowna, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
09:00 → 09:30 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
09:05 → 10:45 1h 40phút
YXS Sân bay Prince George Prince George, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
09:10 → 09:42 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
09:35 → 10:20 45phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
10:05 → 10:35 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
10:10 → 12:40 1h 30phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
10:25 → 11:21 56phút
YLW Sân bay Quốc tế Kelowna Kelowna, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
10:30 → 11:30 1h 00phút
YAZ Sân bay Tofino Long Beach Tofino, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
11:15 → 11:45 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
11:30 → 12:02 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
11:35 → 14:08 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
11:50 → 12:15 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
12:00 → 12:30 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
12:10 → 13:15 1h 05phút
YLW Sân bay Quốc tế Kelowna Kelowna, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
12:10 → 15:35 2h 25phút
YXC Sân bay Quốc tế Cranbrook Canadian Rockies Cranbrook, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
12:52 → 15:13 1h 21phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
13:05 → 13:35 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
13:10 → 13:35 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
13:15 → 20:40 4h 25phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
13:25 → 14:10 45phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
13:55 → 14:25 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
14:01 → 15:06 1h 05phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
14:30 → 15:00 30phút
YXX Sân bay Quốc tế Abbotsford Abbotsford, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
15:05 → 15:35 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
15:25 → 17:56 1h 31phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
15:25 → 17:05 1h 40phút
YXS Sân bay Prince George Prince George, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
15:30 → 16:15 45phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:40 → 16:12 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
16:05 → 16:35 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
16:10 → 18:43 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
17:00 → 17:25 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
17:30 → 18:05 35phút
YXX Sân bay Quốc tế Abbotsford Abbotsford, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
17:45 → 20:06 1h 21phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
18:00 → 18:30 30phút
YXX Sân bay Quốc tế Abbotsford Abbotsford, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
18:10 → 18:40 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
18:30 → 19:35 1h 05phút
YLW Sân bay Quốc tế Kelowna Kelowna, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
18:40 → 19:12 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:30 → 21:51 1h 21phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:40 → 20:36 56phút
YLW Sân bay Quốc tế Kelowna Kelowna, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
20:05 → 20:35 30phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
20:40 → 23:11 1h 31phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
23:40 → 07:08 4h 28phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần