YXS Sân bay Prince George

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:19 1h 19phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:00 → 07:17 1h 17phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
09:05 → 10:22 1h 17phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
09:20 → 10:10 50phút
YXJ Sân bay Fort St.John Fort St. John, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
09:20 → 10:50 1h 30phút
YDQ Sân bay Dawson Creek Dawson Creek, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
09:30 → 10:40 1h 10phút
YXT Sân bay Terrace Terrace, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
09:45 → 11:15 1h 30phút
YYE Sân bay Fort Nelson Fort Nelson, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
09:55 → 11:05 1h 10phút
YXT Sân bay Terrace Terrace, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
09:55 → 11:50 1h 55phút
YYD Sân bay Smithers Smithers, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
10:05 → 11:24 1h 19phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
11:10 → 13:35 2h 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
11:10 → 12:50 1h 40phút
YYJ Sân bay Quốc tế Victoria Victoria, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
13:05 → 14:22 1h 17phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
13:45 → 15:04 1h 19phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
15:00 → 17:50 1h 50phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
15:05 → 16:24 1h 19phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
16:00 → 17:17 1h 17phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
16:10 → 18:25 1h 15phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
16:20 → 17:45 1h 25phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
16:35 → 17:40 1h 05phút
YKA Sân bay Kamloops Kamloops, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
16:50 → 18:00 1h 10phút
YLW Sân bay Quốc tế Kelowna Kelowna, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
17:30 → 19:10 1h 40phút
YYJ Sân bay Quốc tế Victoria Victoria, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
19:30 → 20:49 1h 19phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
20:05 → 21:22 1h 17phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.